katse tulevaisuudessa

Toimintaamme ohjaavat arvot, joissa korostuu aktiivinen ja posiitivinen tapamme työskennellä. Arvot ohjaavat jokapäiväisen toimintamme lisäksi myös suhtautumistamme tulevaisuuteen. Perusarvojamme ovat toimeentarttuminen ja aikaansaaminen, sujuva yhteistyö ja kaukonäköisyys.

sks-banner.jpg
arvot-toimeentarttuminen_new.jpg

Toimeentarttuminen ja aikaansaaminen

  • Olemme aloitteellisia ja ajamme asioita.
  • Pidämme lupauksemme.
arvot-sujuvayhteistyö-new.jpg

Sujuva yhteistyö

  • Toimimme ammattimaisesti ja vastuullisesti.
  • Kunnioitamme toisiamme.
arvot-kaukonäköisyys.jpg

Kaukonäköisyys

  • Toimimme pitkäjänteisesti.
  • Suosimme kestäviä vaihtoehtoja.

Laatujärjestelmä ja -politiikka

Yritystemme laatujärjestelmät ovat ISO 9001 -sertifioituja. Laatujärjestelmä ohjaa toimintaamme. Tavoitteena on tehokkaasti täyttää ja ylittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien meihin kohdistuvat odotukset. 

Asiantuntijuus ja laatu ovat liiketoimintamme peruspilareita, jotka ovat osa päivittäistä toimintaamme ja jatkuvan kehityksen kohteena. Asiakastyytyväisyys on meidän ja toimittajiemme laadun ensisijainen määrittelijä. Kustannustehokkuuteen ja tulostavoitteisiin pääsemme kerralla oikein toiminnalla ja sujuvilla prosesseilla. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä luomme organisaatiolle pohjan jatkuvalle parantamiselle ja menestykselle.