katse tulevaisuudessa

Toimintaamme ohjaavat arvot, joissa korostuu aktiivinen ja posiitivinen tapamme työskennellä. Arvot ohjaavat jokapäiväisen toimintamme lisäksi myös suhtautumistamme tulevaisuuteen. Perusarvojamme ovat toimeentarttuminen, sujuva yhteistyö ja kaukonäköisyys.

sks-banner.jpg
arvot-toimeentarttuminen_new.jpg

Toimeentarttuminen

  • Olemme aloitteellisia ja ajamme asioita.
  • Pidämme lupauksemme.
arvot-sujuvayhteistyö-new.jpg

Sujuva yhteistyö

  • Toimimme ammattimaisesti ja vastuullisesti.
  • Kunnioitamme toisiamme.
arvot-kaukonäköisyys.jpg

Kaukonäköisyys

  • Toimimme pitkäjänteisesti.
  • Suosimme kestäviä vaihtoehtoja.

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmämme päämäärä on toiminta-ajatuksen puitteissa tehokkaasti täyttää tai ylittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien meihin kohdistuvat odotukset. Asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on meidän ja toimittajiemme jokapäiväistä työtä sekä toimintamme laadun ensisijainen määrittelijä. Kustannustehokkuuteen ja tulostavoitteisiin pääsemme kerralla oikein -toiminnalla ja sujuvilla prosesseilla. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä luomme organisaatiolle pohjan jatkuvalle parantamiselle ja menestykselle.

Yritystemme laatujärjestelmät ovat pääsääntöisesti ISO 9001 -sertifioituja.