katse tulevaisuudessa

Toimintaamme ohjaavat arvot, joissa korostuu aktiivinen ja posiitivinen tapamme työskennellä. Arvot ohjaavat jokapäiväisen toimintamme lisäksi myös suhtautumistamme tulevaisuuteen. Perusarvojamme ovat toimeentarttuminen ja aikaansaaminen, sujuva yhteistyö ja kaukonäköisyys.

sks-banner.jpg
arvot-toimeentarttuminen_new.jpg

Toimeentarttuminen ja aikaansaaminen

  • Olemme aloitteellisia ja ajamme asioita.
  • Pidämme lupauksemme.
arvot-sujuvayhteistyö-new.jpg

Sujuva yhteistyö

  • Toimimme ammattimaisesti ja vastuullisesti.
  • Kunnioitamme toisiamme.
arvot-kaukonäköisyys.jpg

Kaukonäköisyys

  • Toimimme pitkäjänteisesti.
  • Suosimme kestäviä vaihtoehtoja.

Laatujärjestelmä ja -politiikka

Yritystemme laatujärjestelmät ovat ISO 9001 -sertifioituja. Laatujärjestelmä ohjaa toimintaamme. Tavoitteena on tehokkaasti täyttää ja ylittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien meihin kohdistuvat odotukset. 

Asiantuntijuus ja laatu ovat liiketoimintamme peruspilareita, jotka ovat osa päivittäistä toimintaamme ja jatkuvan kehityksen kohteena. Asiakastyytyväisyys on meidän ja toimittajiemme laadun ensisijainen määrittelijä. Kustannustehokkuuteen ja tulostavoitteisiin pääsemme kerralla oikein toiminnalla ja sujuvilla prosesseilla. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä luomme organisaatiolle pohjan jatkuvalle parantamiselle ja menestykselle.

Menettelyohjeet

SKS Groupin toimittajat toimivat Axel Johnson Internationalin menettelyohjeen (Code of Conduct) mukaisesti. Haluamme vaikuttaa positiivisesti ja kasvattaa läpinäkyvyyttä toimitusketjussa ja vahvistaa kumppanuuksia. Menettelyohje kattaa ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet, korruption vastaisuuden sekä ympäristön suojelun.

Toimittaja-auditoinnit

Axel Johnson Internationalin auditoijat auditoivat SKS Groupin kiinalaiset yhteistyökumppanit. Paikallinen toiminta on tarpeen, jotta voimme varmistaa, että toiminta vastaa vaatimuksiamme.

Eettiset ohjeet

Kaikki SKS Groupin työntekijät hyväksyvät yrityksen eettiset ohjeistukset. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijät toimivat eettisesti ja ammattimaisesti. Käytössä on 24/7 toimiva whistle-blower palvelu, jonka avulla on mahdollista ilmoittaa eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta anonyymisti.

Kestävän valmistuksen tukeminen

SKS Group tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on asetettu vuodelle 2030. Haluamme edistää tavoitteiden saavuttamista ja kielteisten vaikutusten minimointia omalla toiminnallamme. Kaikki työntekijämme käyvät mm. läpi kestävään kehitykseen liittyvän verkkokoulutuksen. Lue lisää toimistamme kestävän teollisuuden edistämisemiseksi.