10 syytä, miksi teollinen HMI-päätelaite on teollisuusympäristössä parempi kuin älypuhelin tai -tabletti

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut älypuhelimet tai -tabletit saattavat tuntua toimivalta ratkaisulta myös koneiden ja järjestelmien ohjauksessa. Niissä esiintyy kuitenkin merkittäviä puutteita HMI-päätelaitteisiin verrattuna. Robustiin, 24/7 käyttöön suunnitellut HMI-päätelaitteet on testattu ja sertifioitu nykyisten teollisuusstandardien mukaisesti. Päätelaitteet on luotettavia, tärinän- ja iskunkestäviä ja täyttävät tiukemmat EMC-vaatimukset.

Listasimme kymmenen hyvää syytä, miksi teollisuuspaneelit ovat parempia kuin kuluttajalaitteet, kuten älypuhelimet ja -tabletit.

 • HMI-päätelaite kestää käyttöä
  Päätelaite on tärkein linkki käyttäjän ja laitteen välillä. HMI-päätelaite kestää kovaa käyttöä ja se toimii haastavissakin olosuhteissa. Laitteet ovat iskunkestäviä ja niitä voidaan käyttää pölyisissä tai muuten likaisissa olosuhteissa.
   
 • HMI-päätelaite täyttää lakisääteiset EMC-vaatimukset
  HMI-päätelaitteet on teolliseen käyttöön testattuja ja ne täyttävät vaaditut direktiivit. Kuluttajalaitteet eivät yleensä täytä tiukempia EMC-vaatimuksia. Esimerkiksi liiallinen sähkömagneettinen säteily voi vaarantaa käyttäjien turvallisuuden ja aiheuttaa käytettäviin laitteisiin vikoja.
   
 • HMI-päätelaite sisältää asiaankuuluvat turvaominaisuudet
  Konedirektiivi edellyttää, että koneissa ja järjestelmissä on esimerkiksi hätäseis-painike, jolla laite voidaan pysäyttää välittömästi vaarallisessa tilanteessa. Konedirektiivi esittää vaatimuksia myös muihin koneen käytön kannalta tärkeisiin turvaominaisuuksiin mm. koneen käynnistykseen ja pysäytykseen sekä koneen ohjaustapoihin. Keban langattomissa päätelaitteissa on SIL 3 luokitellut turvatoiminnot.
  EN ISO 13850:201     Koneturvallisuus – hätäpysäytys – suunnittelun periaatteet
  EN 60204-1:2018    Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset
  EN ISO 10218-1:2011    Robotit ja robottilaitteet – Teollisuusrobottien turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Robotit
   
 • HMI-päätelaite takaa nopean tiedonsiirron
  Langallisissa ja langattomissa HMI-päätelaitteissa on sisäänrakennettu patentoitu ohjelmistoprotokolla, joka varmistaa nopean ja turvallisen tiedonsiirron. Vasteajat ovat muutamien millisekuntien luokkaa.
   
 • HMI-päätelaite on ergonominen
  Teollisuuspaneelit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja niiden on täytettävä tietyt ergonomiset standardit. Työskentely epäergonomisella laitteella esimerkiksi liian raskaalta tuntuvalla käyttölaitteella, lisää virheherkkyyttä ja käyttäjän tehokkuus laskee.
   
 • HMI-päätelaite mahdollistaa kosketuksenvaraisen käytön
  Tietyissä tilanteissa esimerkiksi robottiohjauksessa käyttölaitetta käsitellään katsomatta siihen, jolloin katse voi olla suunnattuna itse robottiin tai laitteeseen. Teolliseen käyttöön muotoiltu laite tarjoaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarkoitukseen suunniteltujen kalvonäppäimistöjen avulla.
   
 • HMI-päätelaite on yhteensopiva ja helposti päivitettävissä
  Teollisuuden käyttöön suunnitelluissa HMI-päätelaitteiden tuotekehityksessä huomioidaan yhteensopivuudet jo olemassa olevien ohjelmistoratkaisujen kanssa. Näin varmistetaan, että HMI-käyttölaite toimii useiden laitteiden ja konesukupolvien käyttöiän ajan. Kehitystyössä varmistetaan myös käytettyjen komponenttien kestävyys jatkuvassa, 24/7 -käytössä.
   
 • HMI-päätelaite ei ylikuumene
  Alan standardit asettavat vaatimuksia mm. käyttölaitteiden pintalämpötilalle. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että jatkuvassa käytössä olevan kädessä pidettävän laitteen lämpötila ei ylitä asetettuja rajoja. Suunnittelussa huomioidaan myös laitteen ylikuumentumisen estäminen. Näin estetään käyttölaitteen odottamaton sammuminen kuumentumisen vuoksi.
   
 • HMI-päätelaite täyttää teollisuuden tietoturvastandardit
  Turvallisuus ja varautuminen esimerkiksi kyberhyökkäyksiin on teollisuuden sovelluksissa erittäin tärkeää.
   
 • HMI-päätelaite on ammattilaisen työväline
  HMI-päätelaitteet on kestävästi koteloitu ja niissä on huomioitu ammattilaiskäytössä tarvittavat yksityiskohdat. Suunnittelussa kuullaan käyttäjien antamat palautteet ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti.

LUE LISÄÄ KEBA PÄÄTELAITTEISTA

 • Jaa tämä sivu