Vääntömoottorit Tecnotion

Tecnotionin vääntömoottorit ovat kestomagneettiteknologialla toteutettuja pienikokoisia ja suuren tehotiheyden omaavia moottoreita. Moottorit mahdollistavat jäykän kytkennän pyöritettävään akseliin. Tämän ansiosta moottorit voidaan integroida suoraan koneen runkoon, mikä pienentää asennusaikaa ja vähentää huollon tarvetta.

Laakerittomat, välyksettömät ja täysin huoltovapaat vääntömoottorit koostuvat kahdesta osasta: Paikallaan pysyvästä vaihekäämitykset sisältävästä staattorista ja sen keskellä olevasta kestomagneetein varustetusta roottorirenkaasta.

Ota yhteyttä

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen