Lineaariliikkeen sykli

Lineaariliikkeen syklin konfiguraattori

Kiihtyvyyteen/hidastuvuuteen tarvittava matka:
Laskukaava kiihtyyteen tarvittavalle matkalle
Kiihtyvyyteen/hidastuvuuteen tarvittava aika:
Laskukaava kiihtyvyyteen tarvittavalle ajalle
Iskuun tarvittava aika:
Laskukaava iskuun tarvittavalle ajalle
Keskinopeus:
Laskukaava keskinopeudelle
m/s2
m/s2
m
m/s
m
s
m
s
s
m/s