Outotec-valupöytä_600x400.jpg

Kun valitset komponenttien sijaan kokonaisuuden, säästät aikaa ja kustannuksia

Outotec valitsi SKS:n valupöydän ohjaustoimttajakseen hyvien kokemuksien perusteella. Valupöydän servomoottoreita ohjataan servovahvistimilla ja liikettä ohjataan SKS ACN -liikkeenohjaimilla.
 

Lue lisää

Koneiden modernisoinnit ja testilaitteet

  • mekaanikan ja automaation modernisoinnit
  • suunnittelu ja mitoitukset
  • valmistus ja kokoonpano
  • ohjelmointi ja käyttöönotto

Koneturvallisuus

  • turvallisuuskatselmukset
  • suunnittelu ja asennukset
  • ohjelmointi ja käyttöönotto
  • huollot

toimivia kokonaisuuksia teollisuudelle

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteitamme ja palveluitamme kokonaistoimituksina, jotka mahdollistavat kokonaisten järjestelmien suunnittelun ja rakentamisen. Kokonaistoimitukset sisältävät tyypillisesti tuotekehitystoimintaa, suunnittelemiemme järjestelmien toimitusprojekteja sekä sovellusprojekteja suoraan loppukäyttäjille. Kokonaistoimituksissa kyse voi olla esimerkiksi koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen modernisoinnista tai uusien testilaitteiden rakentamisesta.

Kehitysprojektiin sisältyy tyypillisesti koneenvalmistajan tuotteeseen kuuluvan kokonaisuuden, kuten käyttö- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen ja usein myös prototyypin rakentaminen. Kehitysprojektin luonteeseen kuuluu tuotevalintojen ja teknisten ratkaisuiden testaaminen ja optimointi. Tähän käytettävä aika ja kustannus mitoitetaan huomioiden suunniteltavan laitteiston suunniteltu elinkaari ja valmistusmäärät.

Toimitusprojektien tarkoituksena on kehitetyn järjestelmäkokonaisuuden pohjalta tehtävien installaatioiden toimittaminen. Automaatiojärjestelmille ja automaattisille koneille on tavanomaista, että kunkin installaation yhteydessä tehdään asiakaskohtaista konfigurointia ja toimitettava laitteistokokonaisuus valmistetaan loppuasiakkaan spesifikaation mukaisesti. Tällöin asiakaskohtainen laitteisto toimitetaan projektin muodossa.

Sovellusprojekti on tavallisesti loppukäyttäjälle tehtävä täysin uusi sovellus. Usein myös vanhojen koneiden ja tuotantolinjojen modernisoinnit tehdään sovellusprojekteina. Sovellusprojektiin kuuluu yhden tai muutaman installaation valmistaminen, jolloin tehtävillä laitevalinnoilla pyritään varmistamaan laitteiden soveltuvuus tehtäväänsä ilman kokeiluja. Samalla pyritään minimoimaan kehityskustannukset varautumalla myös yllättäviin lisätarpeisiin suorituskyvyssä ja ominaisuuksissa. Tarvittaessa projektiin voidaan sisällyttää myös ennakkoselvityksiä ja kokeiluja.
 

"Hankkimalla komponenttien sijaan kokonaistoimituksen,
vastuukysymykset on helpompi keskustella."

Risto Huttunen, Osastopäällikkö, Outotec Oyj