näyttämötekniikkaa avaimet käteen

Suunnittelemme ja toteutamme näyttämömekaniikkaa ja näyttämötekniikan ohjausjärjestelmien kokonaisratkaisuja vaativiin asiakastarpeisiin. Ammattitaitoisen osaamisemme huomaat silloin, kun yleisö ei huomaa toteuttamiamme ratkaisuja. Luotettavuus, toimivuus, turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kestävyys ovat meille tärkeitä arvoja.

Toteutamme kokonaistoimitukset avaimet käteen -periaatteella. Kannamme vastuumme näyttämötekniikan toimivuudesta alusta loppuun testauksineen. Toimitettavaan kokonaisuuteen sisältyy suunnittelu, tarvittavat komponentit ja järjestelmät asennuksineen sekä käyttöönoton jälkeiset palvelut kuten huollot, koulutukset ja järjestelmien modernisoinnit sekä mahdolliset laajennukset. Hioituilla ja yhteensovitetuilla kokonaisratkaisuilla saavutetaan kustannussäästöjä erillisinä elementteinä ja komponentteina hankittujen järjestelmien sijaan.

Näyttämötekniikan modernisoinnit

Toteutamme näyttämötekniikan nykyaikaisilla ja helppokäyttöisillä laitteistoilla ja järjestelmillä sekä päivitämme ikääntyneitä järjestelmiä uusien tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi.

Modernisointikokonaisuuteen voi kuulua esimerkiksi

  • ohjausjärjestelmien ohjelmistojen päivitys
  • ohjauskaapissa olevien komponenttien uudistaminen
  • lavarakenteiden mekaanisten osien vaihto
  • nostimien ja ansainten päivitys, modernisointi tai vaihto
  • verhojen ja esirippujen päivitys ja palosuojaus


Kaikkien toteutuksien lähtökohtana on turvallisuus. Modernisointiprojektit voivatkin lähteä liikkeelle tekemästämme turvallisuuskartoituksesta ja siinä havaituista puutteista tai riskeistä. Suomessa ja maailmalla on paljon ikääntyneitä näyttämöitä, esiintymistiloja ja teatteritekniikka, jotka eivät täytä nykyisiä työturvallisuussäännöksiä. Palosuojauksessa saattaa myös esiintyä puutteita erityisesti harrastekäytössä olevilla näyttämöillä. Esimerkiksi esirippujen palosuojauskäsittely tulisi uusia 5-10 vuoden välein.

näyttämötekniikkaa kouluille ja oppilaitoksille

Toimitamme monipuolisia näyttämöratkaisuja myös pienempiin kohteisiin, kuten koulujen liikuntasaleihin, konsertti- ja luentosaleihin, kokoustiloihin ja monitoimitiloihin. Pienellä investoinnilla tiloista saadaan joustavia ja moderneja, joita voidaan muuntaa eri tapahtumien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi koulujen liikuntasaleihin saadaan upea näyttämötunnelma tilaan oikein suunnitelluilla ja asennetuilla näyttämöverhoilla.

Pitkä kokemuksemme näyttämötekniikan ratkaisuista takaa laittestojen käyttömukavuuden ja -turvallisuuden, joka maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Esimerkiksi kouluissa verhot ovat ajoittain hyvin kuluttavassa käytössä. Verhokiskojärjestelmältä sekä näyttämön verhoilta vaaditaan lujuutta ja vahvaa rakennetta. Suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon tilan akustiset ominaisuudet ja äänentoistoon vaikuttavat tekijät. Hankintahetkellä kannattaakin kiinnittää huomiota kustannusten jakaantumiseen pidemmällä aikavälillä pelkän hankinta-ajankohdan sijaan.

Toimitamme koulujen ja oppilaitosten näyttömöratkaisut paikoilleen toimintavalmiina. Koulutamme henkilökunnan laittestojen käyttöön paikan päällä ennen laitteiston luovutusta. Kokeneet asentajamme suorittavat myös määräaikaishuollot sovittaessa.
 

Tutustu näyttämötekniikan tuotevalikoimaamme:

Tankonostimet Tankonostimet <p>Tankonostimia käytetään lavasteiden kannattamiseen, vaihtamiseen ja kaikkeen nostamiseen teattereissa. Tankonostimen ansaaseen on helppo ja nopea kiinnittää lavasteet, verhot, valot tai kai’iuttimet, jotka voidaan ohjelman mukaan ajaa tarkasti suunniteltuun paikkaan.</p> 20.10.2023 klo 13.15 Visual Stage -ohjausjärjestelmä Visual Stage -ohjausjärjestelmä <p>Helppokäyttöisellä Visual Stage 7.0 -ohjausjärjestelmällä kyetään ohjaamaan suurtakin määrää laitteita. Visual Stagen toiminnallisuuksilla voi ohjata kokonaiset esitykset läpi. Ohjausjärjestelmän vahvuuksia ovat turvallisuus, luotettavuus ja helppokäyttöisyys.</p> 20.10.2023 klo 13.15 Verhoradat näyttämötekniikkaan Verhoradat näyttämötekniikkaan <p>Verhoratajärjestelmien tärkeitä ominaisuuksia ovat kevyt, hiljainen ja tasainen liike sekä kestävyys. Toimitamme verhoradat joko kone- tai käsikäyttöisenä verhon koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen.</p> 31.1.2024 klo 9.25 Pistenostimet Pistenostimet <p>Pistenostimet ovat lavasteiden, rekvisiitan ja muiden tarvikkeiden nostamiseen tarkoitettuja yksittäisiä nostopisteitä. Nostopisteiden koukkuja nostetaan ja lasketaan sähköisillä koneistoilla.</p> 20.10.2023 klo 13.15 Verhot ja esiriput Verhot ja esiriput <p>Näyttämötekniikan tuotevalikoimaamme kuuluvat verhot ja esiriput, joitä käytetään teattereissa, luentosaleissa, kokous- ja monitoimitiloissa sekä auditorioissa.</p> 20.10.2023 klo 13.15 Varaosat näyttämötekniikkaan Varaosat näyttämötekniikkaan <p>Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia varaosia muun muassa verhoratoihin, valaisinansaisiin, trusseihin, tanko- ja pistenostimiin sekä ohjausjärjestelmiin ja sähkökeskuksiin.</p> 20.10.2023 klo 13.15