SKS Groupin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

SKS Groupin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

SKS Groupin tietosuojaseloste on käännetty suomeksi ja englanniksi. Englanninkielinen käännös tarjotaan lukemisen helpottamiseksi. Jos kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, on suomenkielinen versio ensisijainen lähde.

Voimassa 29.11.2023 alkaen.

1.    Rekisterinpitäjä
SKS Mekaniikka Oy
Y-tunnus 1107282-7
Martinkyläntie 50
01720, Vantaa
p. 020 764 5000
(jäljempänä SKSGroup)

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
SKS Mekaniikka Oy
Markkinointi-ja viestintäyksikkö
p. 020 764 5000
sksgroup@sks.fi

3.    Rekisterin nimi
SKS Groupin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen, mahdollisen asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen luominen ja hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on SKS Groupin ja asiakkaan, tai SKS Groupin ja mahdollisen asiakkaan, välisen suhteen hoitaminen ja kehittäminen, sopimuksen täytäntöön paneminen tai SKS Groupin oikeutettujen etujen toteuttaminen muun asiallisen yhteyden perusteella, esimerkiksi asiakaspalveluun, tarjousten ja tilausten hallintaan ja vastaanottoon, liiketoimintoihin ja niiden kehittämiseen, markkinointiin tai viestintään liittyvät oikeutetut edut. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään palveluntarjoajia jaalihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

5.    Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista ja mahdollisista asiakkaista
- Etu- ja Sukunimi
- Henkilön tehtävänimike
- Sähköpostiosoite
- Matka- ja/tai muu puhelinnumero
- Organisaatio ja asema
- Organisaation osoitetiedot
- Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
-Tutkimustoimintaan liittyvät tiedot

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan SKS Groupin asiakastieto- ja asiakaspalvelujärjestelmistä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta tai mahdollisilta asiakkaila itseltään erilaisten palvelujen käytön, kuten asiakaspalveluyhteydenottojen, uutiskirjeen tilauksen, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä, joilla on liityntä SKS Groupin toimintaan. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä (esimerkiksi Fonecta).

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.    Tietojen säilyttäminen, poistaminen ja tarkastusoikeus
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10.    Suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia tai tutkimustoimintaa varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11.    Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastieto- ja asiakaspalvelujärjestelemissä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tutustu myös käyttöehtoihin ja evästeselosteeseemme.

Käyttöehdot
Evästeseloste