Jarruvastukset SKS

Jarruvastus on taajuusmuuttajan ulkopuolelle asennettava tehovastus joka muuttaa moottorin jarrutuksessa syntyvän jarrutusenergian lämmöksi.

Jarruvastuksen on oltava riittävän tehoinen, jotta se ei ylikuumene. Jarruvastuksen resistanssin on oltava taajuusmuuttajan valmistajan suositusten mukainen, jotta taajuusmuuttaja kykenee jarruttamaan oikein.

Ota yhteyttä

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen