Välys

Välys

astetta on kulmaminuuttia on radiaania.
kulmaminuuttia on astetta.
radiaania on astetta.

Välys milleinä käännettävän kappaleen ulkokehällä

Laskukaava välyksen laskemiseen
mm
astetta
mm