ACN liikkeenohjain-järjestelmä

SKS Controlin kehittämä ACN-liikkeenohjausjärjestelmä tarjoaa erinomaista suorituskykyä servokäyttöjen ja muiden säätökäyttöjen ohjaamiseen muun muassa paikoitus- ja rataohjaussovelluksissa.

ACN-liikkeenohjainjärjestelmä koostuu MPU-keskusyksiköstä ja tarvittavasta määrästä liitäntäyksiköitä, joiden avulla järjestelmään liitetään käytöt, anturit ja muu I/O. Järjestelmä voidaan koota yhdelle rungolle tai yhdistää useita I/O-yksikkökokonaisuuksia tai kokonaisia ACN- järjestelmiä yhden keskusyksikön alle. Käyttöliittymät ja muut laitteet voidaan liittää MPU:n vakio Ethernet-liitäntään sarjaportteja ja kenttäväyläprotokollia käyttämällä.

Ota yhteyttä

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen