Liikkeenohjauksen kumppaniksi kokenut ammattilainen

Outotec valitsi SKS:n ohjaustoimittajakseen hyvän kokemuksen perusteella.

"Valupöydän ohjaus vaatii kokemusta liikkeenohjauksesta. SKS on tehnyt liikkeenohjauksia vuosikymmenten ajan ja siksi heihin on helppo luottaa. Valupöydän servomoottoreita ohjataan servovahvistimilla ja liikettä ohjataan SKS:n ACN-liikkeenohjaimilla. Hankkimalla komponenttien sijaan kokonaistoimituksen vastuukysymykset on helpompi keskustella", osastopäällikkö Risto Huttunen, Outotec Oyj, kertoo.

SKS Controlin itse kehittämä ACN-liikkeenohjausjärjestelmä tarjoaa erinomaista suorituskykyä servokäyttöjen ja muiden säätökäyttöjen ohjaamiseen. ACN-liikkeenohjausjärjestelmät pohjautuvat SKS Controlin jo pitkään valmistamien Arlacon MC-ohjausjärjestelmien yhteydessä kehitettyyn tekniikkaan. Ne ovat yhteensopivia McWay I/O -yksiköiden kanssa ja niitä voidaan käyttää MC-tuotteiden sijasta useimmissa sovelluksissa.

ACN-järjestelmä on suorituskykyinen, yleiskäyttöinen, moniakselinen liikkeenohjaus, jonka ohjaustoimintoja voidaan käyttää monenlaisiin sovelluksiin kokonaisen koneen ohjauksesta erilaisiin hajautettuihin ohjaustehtäviin esim. tuotantolinjoissa ja niiden osissa. Tyypillisiä sovellusalueita ovat muun muassa lentävä leikkuri -järjestelmät, leikkuupöydät, painokoneet, pakkauskoneet, konvertointilinjat, kokoonpanoautomaatio, kappaleenkäsittely, näyttämöautomaatio, käämikoneet, kappaletavaravalmistusja hitsausautomaatio.

 
  • Jaa tämä sivu