SKSGroupiin kuuluvien yhtiöiden verkkosivustojen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinun oikeuttasi käyttää SKSGroupiin kuuluvien yritysten  (jäljempänä ”SKSGroup”) verkkosivustoja Suomessa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja SKSGroupin välillä SKSGroupin verkkosivuston käytöstä.

Selaamalla SKSGroupin verkkosivustoa ymmärrät, että nämä Käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa SKSGroupin verkkosivuston käyttö.

SKSGroupilla on oikeus muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista voimassa olevat Käyttöehdot säännöllisesti. SKSGroup katsoo sinun hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja niihin tehdyt päivitykset tai muutokset jatkaessasi tämän verkkosivuston käyttöä. Jos et hyväksy näitä muutoksia tai päivityksiä, sinun tulee lopettaa SKSGroupin verkkosivuston käyttö.

SKSGroupin verkkosivuston kautta pääset myös muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Oikeuteen käyttää näitä muiden yhtiöiden verkkosivustoja sovelletaan muita, kyseisillä verkkosivustoilla olevia käyttöehtoja ja sovelletaan kyseisissä käyttöehtoissa viitattujen maiden lakeja ja muita säädöksiä.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut oikeudet

SKSGroup omistaa verkkosivuston ja SKSGroup ja sen lisenssinantajat omistavat verkkosivustolla olevat tiedot, materiaalin ja tunnukset. Nämä tiedot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla.

Hyväksyt vastuusi verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin ja tunnusten luvattoman käytön estämiseksi sekä sitoudut olemaan käyttämättä, kopioimatta, lataamatta, muokkaamatta, esittämättä, siirtämättä, jakamatta tai muilla tavoin hyödyntää SKSGroupin verkkosivustolla olevaa tietoa, materiaalia tai tunnuksia kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin ilman SKSGroupin etukäteistä kirjallista lupaa tai SKSGroupin tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin.

Ymmärrät, että SKSGroupin verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin tai tunnusten luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta sinulle voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

SKSGroupin sivustolla olevaa tietoa on sallittua esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, joka ei muulla tavalla riko soveltuvia tekijänoikeus- tai muita lakeja. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita SKSGroup ja sen verkkosivusto.

Saat myös tulostaa sivustoita aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

SKSGroupin verkkosivustolla olevia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita SKSGroup.

Ymmärrät ja sitoudut siihen, että et poista verkkosivuston tiedoista tai materiaalista kokonaan tai osittain niissä olevia tekijänoikeushuomautuksia tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia.

Evästeet

SKSGroup käyttää verkkosivustollaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle eli sinun tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita muutkin verkkosivustot käyttävät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa SKSGroupin verkkosivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden ansiosta sinun on helpompi selata SKSGroupin sivustoa. Evästeiden avulla myös kohdennamme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa.

Jos olet verkkoselaimesi asetuksissa hyväksynyt evästeiden käytön ja käytät sivustoa, hyväksyt myös evästeiden käytön SKSGroupin verkkosivustolla. Voit halutessasi estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että SKSGroupin verkkosivusto saattaa häiriintyä eikä välttämättä toimi kunnolla, jos estät evästeiden käytön.

SKSGroup ei myy ulkopuolisille verkkosivustolta evästeiden avulla sinusta kerättyä tietoa eikä anna tällaista tietoa kolmansien osapuolten, esimerkiksi mainostajien, omaan käyttöön.

Lue lisää evästeiden käytöstä evästeselosteestamme.

Yksityisyydensuoja

SKSGroup noudattaa henkilötietojasi kerätessä ja niiden käsittelyssä soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä. SKSGroup tähtää siihen, että voit luottaa sinun yksityisyyden suojasi varjeluun ja siihen, että SKSGroup käsittelee henkilötietojasi huolellisesti, luottamuksellisesti ja muutenkin laillisesti.

Lue lisää siitä, miten SKSGroup käsittelee henkilötietojasi SKSGroupin tietosuojaselosteesta.

Sivuston väärinkäyttö

SKSGroupin verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö kokonaan tai osittain, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta, haitta- tai tuholaisohjelmien kuten virusten, troijalaisten tai matojen kohdistaminen verkkosivustoon sekä muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen tai palvelunestohyökkäykset, on kiellettyä ja lainvastaista. SKSGroup ilmoittaa viranomaisille kaikki havaintonsa tällaisesta toiminnasta.

SKSGroup ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista haittaohjelmista tai muusta ilkivallasta, ja jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi SKSGroupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

Vastuurajoitus ja vahingonkorvaukset

SKSGroup tarjoaa sen verkkosivuston ja sillä olevan materiaalin sellaisena kuin se on.

SKSGroup pyrkii päivittämään ja ylläpitämään verkkosivustoja niin, että verkkosivustoilla oleva tieto on mahdollisimman virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla virheitä tai puutteita.

SKSGroup ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalin virheettömyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. SKS ei myöskään takaa, että mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. SKSGroupilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivustoja, sen osia tai niillä olevia tietoja tai muuta materiaalia.

SKSGroup ei vastaa siitä, ettei sivustolla oleva tieto tai materiaali on ajantasaista sillä hetkellä, kun vierailet verkkosivustolla. SKSGroup suositteleekin, että tarkastat verkkosivustolla olevat tiedot säännöllisin väliajoin.

SKSGroup, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit tai työntekijät eivät vastaa mistään vahingoista, joita SKSGroupin verkkosivuston, niillä olevien tietojen, materiaalin tai ohjelmien käyttäminen missään muodossa kokonaan tai osittain mahdollisesti aiheuttaa.

SKSGroup pyrkii varmistamaan, että sen sivustot toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi. SKSGroup ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivusto on aina keskeytyksettä kokonaan tai osittain saatavilla tai että verkkosivusto toimii ilman mitään teknisiä tai muita ongelmia.

SKSGroup ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen verkkosivuston tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä, tällaisen käytön estymisestä kokonaan tai osittain tai niihin liittyvistä vahingoista.

Olet yksin vastuussa kaikista toimenpiteistäsi SKSGroupin sivustolla. Käytät verkkosivustoa omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi. Otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat SKSGroupin verkkosivustojen selaamisesta. SKSGroup ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat SKSGroupin verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta sellaisen materiaalin lataamiseen, jonka toiminnollisuudet lisäävät lataus- ja muita kustannuksia. SKS ei myöskään vastaa sinun omista virheistä tai laiminlyönneistä sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

SKSGroupilla on käytössään asianmukaiset menetelmät, joilla pyritään estämään virusten tai muiden haittaohjelmien esiintyminen sivustoilla. SKSGroup ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat. Edellä todetuin tavoin SKSGroup ei ota vastuuta siitä, että virukset tai muut haittaohjelmat saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi SKSGroupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

SKSGroup varaa oikeuden estää pääsyn verkkosivustolle kokonaan tai osittain koska tahansa mistä tahansa syystä.

Linkitys ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

SKSGroupin verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivuston ulkopuolisille sivustoille tai niiden osille.

Vierailet linkitetyillä sivustoilla tai niiden osilla omalla vastuullasi.

SKSGroup ei ole miltään osin vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, päivityksestä tai kyseisillä sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä linkkejä voida pitää ilmaisuna tällaisesta vastuusta tai sen ottamisesta. SKSGroup ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tarjotuista tai mainituista tuotteista tai palveluista eikä linkkejä voida pitää tällaisten tuotteiden tai palvelujen suosituksena.

Linkitys SKSGroupin verkkosivustolle on sallittua hyviä tapoja noudattaen edellyttäen, että tällainen linkitys ei ole omiaan aiheuttamaan SKSGroupin maineelle vahinkoa millään tavalla. Linkitys ei myöskään saa olla omiaan luomaan mielikuvaa SKSGroupin yhteistyöstä kolmannen tahon kanssa, mikäli tällaisesta yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu.

Ymmärrät ja suostut siihen, että SKSGroup voi koska tahansa peruuttaa tämän linkittämiseen liittyvän suostumuksen ilman erillistä syytä.

Sitoudut siihen, ettet linkitä tai muulla tavalla jaa SKSGroupin verkkosivustolle loukkaavaa, halventavaa tai muutoin laitonta materiaalia tai verkkosivustoja, tai tietoja, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Muuta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, tällaisen ehdon katsotaan olevan erotettavissa näistä Käyttöehdoista eikä sen laittomuus, pätemättömyys, mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus siten vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanoon.

  • Jaa tämä sivu