SKS Group

Arvot ja laatujärjestelmä

Perusarvomme

Merkittävimmät tavoitearvot ovat toiminnan tehokkuudessa, kasvussa ja kilpailukykyä ylläpitävän ja parantavan osaamisen kehittämisessä. Perusarvomme ohjaavat meitä päivittäisessä tekemisessämme kohti näitä tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa.

1. Toimeen tarttuminen

  • Olemme aloitteellisia ja ajamme asioita.
  • Pidämme lupauksemme.

2. Sujuva yhteistyö

  • Toimimme ammattimaisesti ja vastuullisesti.
  • Kunnioitamme toisia.

3. Kaukonäköisyys
  • Toimimme pitkäjänteisesti.
  • Suosimme kestäviä vaihtoehtoja.SKS 2000 -laatujärjestelmä  


Laatujärjestelmämme päämäärä on toiminta-ajatuksen puitteissa tehokkaasti täyttää tai ylittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien meihin kohdistuvat odotukset. Asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on meidän ja toimittajiemme jokapäiväistä työtä sekä toimintamme laadun ensisijainen määrittelijä. Kustannustehokkuuteen ja tulostavoitteisiin pääsemme kerralla oikein -toiminnalla ja sujuvilla prosesseilla. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä luomme organisaatiolle pohjan jatkuvalle parantamiselle ja menestykselle.

Yritystemme laatujärjestelmät ovat pääsääntöisesti ISO 9001 -sertifioituja.