SKS Group

Arvot ja laatujärjestelmä

Perusarvomme

Kehitämme arvojamme jatkuvasti, jotta varmistamme menestymisen myös tulevaisuudessa. Merkittävimmät tavoitearvot ovat toiminnan tehokkuudessa, kasvussa ja kilpailukykyä ylläpitävän ja parantavan osaamisen kehittämisessä.

1. Yhteistyökyky ja -halu

 • Positiivinen motivaatio
 • Suvaitsevaisuus
 • Työnteon hauskuus


2. Aktiivisuus

 • Onnistuminen syntyy teoista
 • Yksilöiden ja organisaation jatkuva oppiminen
 • Osaamisen, yhteistyön ja prosessien kehittäminen on itsestään selvyys


3. Asiakastyytyväisyys

 • Vastuullisuus
 • Rehellisyys


4. Voitontahto

 • Tavoitteellisuus
 • Sitoutuneisuus
 • Sitkeys


SKS 2000 -laatujärjestelmä  


Laatujärjestelmämme päämäärä on toiminta-ajatuksen puitteissa tehokkaasti täyttää tai ylittää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien meihin kohdistuvat odotukset. Asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on meidän ja toimittajiemme jokapäiväistä työtä sekä toimintamme laadun ensisijainen määrittelijä. Kustannustehokkuuteen ja tulostavoitteisiin pääsemme kerralla oikein -toiminnalla ja sujuvilla prosesseilla. Hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä luomme organisaatiolle pohjan jatkuvalle parantamiselle ja menestykselle.

Yritystemme laatujärjestelmät ovat pääsääntöisesti ISO 9001 -sertifioituja.