Ohjelmoitavat logiikat CODESYS

CODESYS ohjelmointiympäristö on johtava laitteistoriippumaton IEC 61131-3 -ohjelmisto Windows- tai Linux-pohjaisten laitteiden sekä sulautettujen ja ilman käyttöjärjestelmää olevien laitteiden ja sovellusten ohjelmointiin.

CODESYS Runtime on laitevalmistajille (OEM) tarkoitettu SoftPLC Runtime System. Jotta laite olisi ohjelmoitavissa CODESYS ohjelmilla, pitää siihen implementoida
CODESYS Runtime System. Tämä ajoympäristö tekee mistä tahansa sulautetusta tai PC-pohjaisesta laitteesta IEC61131-3 ohjauslaitteen, joka on ohjelmoitavissa CODESYS ohjelmilla.

Ota yhteyttä

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen