Tulosta

CODESYS


SKS Control Oy on 3S:n CODESYS tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä Suomessa.

CODESYS on kokonaisvaltainen ohjelmointityökalu ja laitteistoriippumaton IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointiympäristö automaatio-, liikkeenohjaus- ja logiikkasovelluksiin.

CODESYS-Distributor-Certificate.pdf

Tekniset tiedot

3S-Smart Software Solutions GmbH:n valmistama CODESYS ohjelmointiympäristö on johtava laitteistoriippumaton IEC 61131-3 ohjelmisto Windows tai Linux pohjaisten laitteiden sekä sulautettujen ja ilman käyttöjärjestelmää olevien laitteiden ja sovellusten ohjelmointiin.

 • CODESYS Engineering on lisenssivapaa IEC61131-3 ohjelmointiympäristö CODESYS pohjaisten automaatiojärjestelmien ja laitteiden ohjelmointiin. Voit ladata CODEYSYS Development System -ohjelman viimeisimmän version CODESYS Download sivuilta

 • CODESYS Automation Platform -alusta on automaatiojärjestelmärunko laitevalmistajille. Laitevalmistajat voivat laajentaa CODESYSiä omilla liitännäis-moduuleillaan (plug-in). Tämä alusta tarjoaa CODESYS kehitysympäristön laajennuksen ja se mahdollistaa CODESYS ohjelmien asiakaskohtaisen räätälöinnin ohjain tai sovelluskohtaisesti. CODESYS Automation Platform perustuu Microsoft.NET teknologiaan.
 • CODESYS Professional Developer Edition ohjelmistot ovat 3S:n kehittämiä ohjelmointityökaluja joilla helpotetaan merkittävästi ohjelmointia ja version hallintaa sekä parannetaan ohjelmoijien tuottavuutta ohjelmointiprojekteissa. Tällä hetkellä saatavat ohjelmistot ovat Codesys SVN version hallintaan, CODESYS Static Analysis lähdekoodin debuggaus työkalu ja CODESYS UML-mallinnus (Unified Modeling Language) joka perustuu ohjelmoinnin graafiseen mallintamiseen.

 • CODESYS Application Composer on suunniteltu käyttäjille jotka eivät tunne CODESYS ohjelmointia eivätkä osaa perinteisiä ohjelmointitapoja. CODESYS Application Composer perustuu olio-ohjelmointiin (object-oriented programming) ja ohjelmakoodi muodostuu erilaisista moduuleista joilla luodaan koneen tai laitteen ohjaus. Koneen käyttöönotto ei vaadi ohjelmoinnin osaamista vaan ymmärryksen moduulien toiminnoista.

 • CODESYS C-Integration lisäkomponentilla voidaan olemassa olevaa C koodia lisätä IEC61131-3 ohjelmointiympäristöön. Katso CODESYS C-Integration webinar video tästä linkistä.

 • CODESYS Runtime on laitevalmistajille (OEM) tarkoitettu SoftPLC Runtime System. Jotta laite olisi ohjelmoitavissa CODESYS ohjelmilla, niin siihen pitää implementoida CODESYS Runtime System. Tämä ajoympäristö tekee mistä tahansa sulautetusta tai PC pohjaisesta laitteesta IEC61131-3 ohjauslaitteen joka on ohjelmoitavissa CODESYS ohjelmilla.

 • CODESYS Redundancy laajennuksella voidaan luoda turvallinen ohjausjärjestelmä kahdella itsenäisellä ohjaimella joissa molemmissa suoritetaan samaa ohjelmaa IEC61131-3 ympäristössä.

 • CODESYS Control RTE tai Win on "käyttövalmis" SoftPLC Windows XP/7 (32 bit) käyttöjärjestelmällä varustetulle teollisuus-PC:lle. Tässä vaihtoehdossa laitteeseen ei tarvitse sovittaa Runtime Systeemiä vaan kaikki kaikki tarvittava prossessointi Windows-alustalle on tehty valmiiksi CODESYS Controlissa. CODESYS Controlin asennus tekee jokaisesta teollisuus-PC:stä tehokkaan PLC:n joka suorituskyky skaalautuu PC:n ominaisuuksien mukaan.

 • CODESYS Fieldbus Support ja teollisuuden Ethernet -väylät ovat integroitu osaksi CODESYS Development System ohjelmistoa. Se mahdollistaa kenttäväylien monipuolisen käyttämisen sekä laitteen tai järjestelmän I/O:n, parametrien ja diagnostiikkatietojen käsittelyn. 3S-Smart Software Solution tarjoaa valmiit ajurit tai protokollapinot sekä laajennukset vakiokenttäväyliin kuten: PROFIBUS, CANopen, EtherCAT, SERCOS III, DeviceNet, PROFINET, Modbus, Ethernet/IP.

 • CODESYS Visualization pitää sisällään kolme erilaista IEC61131-3 käyttöliittymä vaihtoehtoa. CODESYS TargetVisu toimii samassa ohjaimessa yhdessä CODESYS Control RTE/Win kanssa. Web-palvelimen kanssa kommunikoiva CODESYS WebVisu on HTML5-kielellä toteutettu käyttöliittymä joka toimii nettiselaimella. CODESYS HMI on käyttöliittymä ilman PLC toimintoja. Sillä voidaan tehdä liityntä eri alustoille kuten Windows XP, Win CE ja Linux.

 • CODEYS SoftMotion + CNC on tarkoitettu vaativiin liikkeenohjaussovelluksiin, kuten CNC, CAM ja sähköiset välityssuhteet sekä yksi- ja moniakseliset liikkeet PLCopen-liikkeenohjauskirjastoa käyttäen. PC pohjaisen CODESYS SoftMotion ja CNC liikkeenohjauksen alustana käytetään Windowsilla CODESYS Control RTE ja Linuxilla CODESYS Control ohjelmistoja.

 • CODEYS SoftMotion CNC + Robotics on tarkoitettu 3D-CNC ja robottitoimintojen liikkeenohjaimiin, sisältäen interpoloinnin ja kinematiikkamuunnokset.

 • CODESYS Safety yhdistää turvalogiikan ohjelmoinnin samaan ohjelmointiympäristöön muun CODESYS ohjelmoinnin kanssa ja mahdollistaa toiminnallisen turvallisuuden SIL2 ja SIL3 eheystasot standardin IEC 61508 mukaan. CODESYS Safety SIL2:sta käytetään pääasiassa liikkuvissa koneissa ja ajoneuvoissa, kuten nostureissa ja nostimissa. CODESYS Safety SIL3 soveltuu käytettäväksi teollisuusautomaatiossa ja koneenohjauksissa joissa vaadittu koneturvallisuusstandardi on DIN EN ISO 13849 Ple, Cat. 4.

 • CODESYS ohjelmointiympäristö tarjoaa kaksi tiedonsiirto- ja liityntävaihtoehtoa joilla voidaan kommunikoida eri valmistajien ohjelmistojen kanssa. CODESYS OPC-Serverillä tietoa vaihdetaan OPC normin mukaisessa muodossa ja TCP protokollan kautta kommunikoiva alustariippumaton CODESYS OPC UA Server.

 • CODESYS PLCHandler on Software Development Kit (SDK) jolla on helppo luoda ohjelmointirajapinta (API) joka mahdollistaa tiedonsiirron kolmannen osapuolen laitteiden kanssa ja sen voi liittää erilaisille järjestelmäalustoille.

 • CODESYS Services tarjoaa palveluita CODESYS ohjelmiin liittyen, kuten koulutus, konsultointi ja asiakaskohtaisten ominaisuuksien kehitys.

Tiedostot

Viimeisimmät versiot ohjelmista ja dokumenteista ladattavissa CODESYS Download sivuilta.

CODESYS Webinaarit nähtävillä Youtube sivuilla.

Lisätietoja CODESYS ohjelmista alla olevista esitteistä:
- CODESYS_InspiringAutomationSolutions_en_2015.pdf
- CODESYS_Engineering_en_2014.pdf

Jo yli 500 OEM laitevalmistajaa
on valinnut CODESYSin. Vuonna 2013 CODESYS-laitelisenssejä toimitettiin yli 500 000 laitteeseen. CODESYS sovelluksia löytyy lähes kaikilta teollisuusaloilta.

Lisätietoja tästä linkistä: CODESYS Industries ja CODESYS Device Directory esitteestä.

Tutustu eri laitevalmistajien CODESYS sovelluksiin tästä linkistä:
CODESYS Applications
.

CODESYS Run Time esite tästä linkistä:
- CODESYS_Runtime_en_2014.pdf

CODESYS ja sulautet järjestelmät esite:
- CODESYS_Embedded_Brochure_en_2014.pdf

Lisätietoa liikkuvien työkoneiden automaatiosta js SIL2 turvaohjauksista allaolevista liitteistä:
CODESYS_Mobile_brochure_en_2013.pdf

- CODESYS_Safety_SIL2_datasheet_en.pdf

Lataa CODESYS Safety esite tästä linkistä:
- CODESYS-Safety_en_2014.pdf

CODESYS Professional Developer Edition esite tästä linkistä:
- CODESYS-ProfessionalDeveloperEdition_en_2013.pdf

Näistä linkeistä lisätietoja CODESYS SVN version hallinnasta ja UML mallinnuksesta:
-
CODESYS-SVN_en_290611.pdf

- CODESYS-UML_en_020511.pdf

Tästä linkistä lisätietoja CODESYS Application Composerista:
- CODESYS_ApplicationComposer_en_2013.pdf

Lataa CODESYS Visualization esite ja pdf-esitys näistä linkeistä:
- CODESYS_Visualization_en_2014.pdf
- CODESYS-V3-Visualization_111011.pdf

Lataa CODESYS SofyMotion+CNC esite tästä linkistä: CODESYS-Motion+CNC-en.pdf

Artikkelit

Article series on object-oriented programming in CODESYS

All articles from this series were written by Roland Wagner, Manager Product Marketing
at 3S-Smart Software Solutions, and appeared in German language in the "SPS-Magazin",
Issues 09 - 11/2012.

"GOTO OOP"
The logical path from functional to object-oriented programming

"Benefiting from OOP in IEC 61131-3"
Realizing machine variants elegantly with dynamic binding

"OOP in IEC 61131-3 for experts"
Elegantly solving the handling of data and call information with OOP

Advantages of the CODESYS Application Composer and the CODESYS Professional Developer Edition

"How will we program in the automation technology of tomorrow?"

This article by Roland Wagner, Manager Product Marketing at 3S-Smart Software Solutions GmbH, appeared in German language in the magazines "Control & Drives 2012" (special issue by "Computer Automation"), "A&D Kompendium" (October 2012) and "Elektrotechnik" 01/2012.

CODESYS Safety SIL2 for mobile machines

CANopen Safety in Mobile Machines

This article by Roland Wagner and Ingo Hornberger (both 3S-Smart Software Solutions GmbH) appeared in the CAN in Automation Newsletter 03/2013.

UML Programming in CODESYS

UML in controller programming

This article by Roland Wagner, Manager Product Marketing at 3S-Smart Software Solutions, appeared in German language in the "A&D Kompendium" 2011.

News, Presentations & Press Release

Release: CODESYS V3.5 SP9 Patch 2

Release date: 02.09.2016

In an effort to best serve our global CODESYS Licensees, 3S-Smart Software Solutions (3S) has recently moved to region-specific variants of the CODESYS software platform (CODESYS):

 • For all current and future licensees who use CODESYS in the United States, or who have customers using CODESYS in the United States, 3S is licensing a region-specific variant of CODESYS (the “U.S. variant”).
 • For all current and future licensees who use CODESYS outside of the United States only, and who have customers using CODESYS outside of the United States, 3S continues to license an international version of CODESYS (the “International variant”).

--------------------------------------------------------------------------

CODESYS esitys:

CODESYS SoftPLC for BeagleBone Black (5.8.16)

CODESYS spotlights important innovations for building automation (8.2.16)

Engineering embedded platforms without system development (21.12.15)

CODESYS on all Channels (11.5.15) 

CODESYS jatkaa vahvaa kasvua (23.2.15).


CODESYS User ConferenceSKS logo


codesys uc 2014 kuva1 (800 x 274)


CODESYS Users' Conference Nordics 2016 in Finland

Kiitokset kaikille osallistujille. Tapaamme näissä merkeissä taas kahden vuoden kuluttua.

CODESYS User’s Conference esitykset ladattavissa alla olevista linkeistä.

01_CUC2016_Welcome-This is where your application runs_en.pdf

02_CUC2016_Event handling in applications and libraries_en.pdf

03_CUC2016_Sophisticated Visualization with Responsive Design_en.pdf

04_CUC2016_Use cases for an integrated 3D visualization_en.pdf

06_CUC2016_Commanded and coordinated motor axes in an IEC 61131-3 application_en.pdf

07_CUC2016_New CODESYS features and products_en.pdf

Your CODESYS teamsksalasicei (660 x 32)

SKS Control Oy, PL 122, FI-01720 Vantaa, control@sks.fi, www.sks.fiKoulutus/Training

CODESYS koulutusta on saatavilla 3S:n järjestämänä eritasoisina kolutuspaketteina joko asiakkaan luona tai Saksassa Kemptenissä 3S:n pääkonttorissa. Tutustu tarjontaan tästä linkistä.

Lisätietoja CODESYS palveluista löydät tästä CODESYS_Services_2015_en.pdf esitteestä.

BE.services tarjoaa CODESYS koulutusta Web-ympäristössä. E-learning opetus on erittäin kustannustehokas tapa jakaa koulutusta ja oppimista verkossa.

SKS Control antaa asiakkailleen 10 % alennuksen e-learning CODESYS koulutuksesta. Alennuskoodi on "SKS-CBTC2J" (Tarjous voimassa toistaiseksi). Ilmottaudu koulutukseen ja käytä alennus hyväksesi tästä linkistä: CODESYS Basic Training.

Opiskele silloin kun se itsellesi sopii. CODESYS peruskoulutus sisältää 47 alle tunnin kestävää opetusmoduulia joiden yhteiskesto on 45 tuntia.

Katso esittelyvideo tästä linkistä: Introduction to BE.educated and CODESYS Basic Training Course

Lue lisää aiheesta tästä esitteestä: BE.educated_online.pdf

Webinars

Register now for the free Webinar - CODESYS PROFINET 20.4.2017 (eng)

Find out how to benefit from this fully integrated PROFINET solution:

 • Win new markets. Introduction into the PROFINET standard and different fields of application.
 • Use your standard IEC 61131-3 platform CODESYS.
 • The PROFINET Controller / Device configurators are fully integrated in the CODESYS Development System.
 • Expand existing devices. The PROFINET stacks can seamlessly be integrated into an existing CODESYS Control runtime solution – no additional hardware required.

CODESYS OPC UA Server (Eng)

The add-on component “CODESYS OPC UA Server” is now available for manufacturers of intelligent automation devices. Once this component has been installed on a device, end users can publish variables for OPC UA communication in their IEC 61131-3 project and use the device as an OPC UA server.

We will show you

• how easy it is to publish variables for OPC UA communication in a CODESYS project.
• the necessary steps to implement CODESYS OPC UA Server on an automation device.
• which SoftPLC systems already offer CODESYS OPC UA Server.

CODESYS SoftPLC Systems on Standard Platforms (Eng)

As a CODESYS user you can choose from a wide variety of different platforms to execute your controller application on. During the webinar we will give you an overview of the available platforms and will focus on:
• the available standard platforms you can install a CODESYS SoftPLC on
• how such an installation is done on boards like the Raspberry Pi or the BeagleBone Black

Webinar CODESYS C-Integration (Eng)

Manufacturers of intelligent automation devices can now add the component CODESYS C-Integration to their devices. End users can then embedded and execute C code directly in their IEC 61131-3 project.

We will show you
• how to work with CODESYS C-Integration in an IEC 61131-3 project.
• how to remotely control an external tool chain for compiling and linking the C code using the CODESYS Development System.
• typical use cases of this new add-on to the CODESYS Runtime Toolkit.

Webinar CODESYS Application Security (E)

The webinar shows how to use state of the art security to protect the application knowhow with the CODESYS Development System.

Webinar CODESYS BACnet (E)

Get familiar with the new network protocol CODESYS BACnet designed to realize controlling and communication tasks in building automation networks. Find out how you can profit from the simple integration of BACnet devices and applications in CODESYS.

The webinar will focus on:
• the basic principles of the BACnet standard
• live demo of CODESYS BACnet integration: Configuration of a BACnet Server/Device containing several BACnet objects and data communication with an external BACnet Client
• typical use cases and how you will benefit

Webinar CODESYS Depictor (E)

The add-on tool CODESYS Depictor lets you create 3D visualizations from the IEC 61131-3 code of your project directly in the CODESYS Development System. Visualize a machine or plant process using three dimensional standard objects or the complex 3D data provided by your CAD program. 3D scenes created with the CODESYS Depictor will help you optimize plant and machine processes or conduct functional studies.
Main topics:

• how the CODESYS Depictor came to life: research project OPAK
• a live demo of the CODESYS Depictor
• typical use cases and how you will benefit

Webinar CODESYS Static Analysis (E)

We will show you how to test the quality of your application using the integrated add-on “CODESYS Static Analysis“. Find out how to prove that the defined coding guidelines and naming conventions are followed.

The webinar will focus on:
• the basic principles of methodical software development
• coding guidelines to reduce frequent programming errors
• name conventions to make the code more legible
• metrics to evaluate the code complexity

Webinar CODESYS Profiler (E)

Get familiar with the new add-on tool CODESYS Profiler designed to help you analyze the runtime of your controller application. Find out how you can profit from the methodical support when developing your IEC 61131-3 controller applications.

The webinar will focus on:
• the basic principles of methodical software development
• run time measurements and the evaluation of the results
• typical use cases and how you will benefit

Webinar CODESYS IEC 61850 Server (Eng)

In the free of charge webinar on the “CODESYS IEC 61850 Server”. We will show you how you as a device manufacturer can profit from this completely integrated communication solution. Use your controllers as data servers and control state of the art energy networks.

• Use the proven software platform. The configurator for the IEC 61850 data server is completely integrated in the CODESYS Development System.
• Extend the functionality of existing devices. The IEC 61850 Server Stack can be seamlessly integrated in existing CODESYS Control Runtime Solutions – no additional hardware required.
• Access new markets. The CODESYS 61850 Server Stack has been specially designed for the automation of substations.

CODESYS Webinar Library Management Basics (Eng)

CODESYS contains everything for a successful library management including online documentation. Several benefits of good documentation such as time saving, reduced resources, and need for support.

As a result the following advices:
- Use the mentioned rules when creating libraries to help other users.
- Deliver each library with consistent documentation.
- Follow the standard rules when creating your documentation.

CODESYS Tipp First Steps with a Raspberry Pi

After downloading the CODESYS Raspberry Pi package from http://store.codesys.com/codesys-cont... and the preparation of the SD card the first example projects can be uploaded to the device. The following CODESYS Clip shows where the example projects can be found and how the Raspberry Pi can be commissioned.

CODESYS Webinar EtherNet/IP

A English language based webinar on CODESYS EtherNet/IP. Find out how you as a device manufacturer can benefit from this fully integrated fieldbus solution.

- No additional hardware required: EtherNet/IP Scanner (Master-Stack) library uses standard Ethernet ports
- No additional software required: configurator for scanner and connected adapters fully integrated in the CODESYS Development System
- EtherNet/IP services from the application: integrated end user library

Tuotetta myy

 • SKS Control Oy
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Puhelin: 020 764 61
  Faksi: 020 764 6823
  control(at)sks.fi
  Yhteystiedot »