Tulosta

Lineaari- ja kulma-anturit Novotechnik

novotechnik-anturit antavat absoluuttisen asematiedon, eli paikka/asento tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.

Anturit jaetaan toimintansa perusteella kolmeen pääryhmään:

 • kosketuksettomat, absoluuttiset tarkkuusanturit, useita eri tekniikoita
 • lineaaripotentiometrit; resistanssin muutokset ilmaisevat liikkeen sijainnin, palautusliike jousella tai ilman
 • kierrospotentiometrit; resistanssin muutoksella ilmaistaan kulman tai kierrosluvun määrää.

Kosketuksettomat

novotechnik-anturien yhteydessä kosketukseton tarkoittaa anturin sisällä tapahtuvaa asemanluentaa, johon näissä anturityypeissä ei tarvita fyysistä, galvaanista kontaktia, vaan se on korvattu jollakin kosketuksettomalla, kulumattomalla tekniikalla.

Sekä lineaarisen että pyörivän liikkeen mittaamiseen kosketuksettomia, absoluuttisia mitta-antureita on saatavana useilla eri tekniikoilla toteutettuina. Lähtötyyppejä on useita, esim. virta- tai jänniteviesti:

FTI- ja F200-pienoisanturit

induktiiviset LVDT-anturit lyhyisiin lineaarimittauksiin, esimerkiksi labioratorioihin

katso välilehti Lineaarianturit


LS1-lineaarianturit
NOVOPAD

induktiivinen sini-kosini-vaihemittaus on vaativien olosuhteiden dynaamisiin mittauksiin kehitetty kosketukseton mittaustekniikka

katso välilehti Lineaarianturit


TP1-lineaarianturit
NOVOSTRICTIVE®

magnetostriktiivinen lineaarianturi jopa mittauspituuteen 4,5 m saakka. Anturissa on 'kelluva' osoitinmerkki (magneetti). Start/Stop-lähtötyypillä voidaan käyttää maks. 3 kpl magneetteja yhdellä anturilla.
TP1-tuotesarja korvaa TLM-anturit, joiden valmistus on loppunut 03/2012.


TMI-lineaarianturit
NOVOSTRICTIVE®

magnetostriktiivinen lineaarianturi pneumatiikka- ja hydraulisylinterien sisään asennettaviksi, näissäkin maksimimittauspituus on 4,5 m.


NOVOSTRICTIVE®

magnetostriktiivisten lineaariantureiden sarjat TP1 ja TMI käyttävät NOVOSTRICTIVE®-tekniikkaa, jonka kehityksessä on erityisesti huomioitu sisäinen mitta-arvon käsittelyn luotettavuus ja tiedon lähtönopeus (16 kHz).

Molemmissa anturityypeissä toistettavuus on 2 µm riippumatta mittauspituudesta. Anturit ovat iskun- ja tärinänkestäviä, ja niiden kotelointiluokka on IP 67 tai kaapelilähtöisinä IP 68. Käytännössä magneetin liikenopeudella ei ole maksimiarvoa.

Asema-arvojen oikeellisuus tarkistetaan riippumatta lähtötyypistä ja lineaarisuus korjataan. Monipuolinen ASIC-piiri käsittelee asema-arvot ja muuntaa ne lähtöviestiksi jaksonajalle 62,5 µs, joka vastaa 16 kHz taajuutta. Lähtöviestinä ASIC-piiri antaa Start/Stop-, SSI-, CANopen- (vain TMI) tai DyMoS-lähtötyypin standardisignaalit.

DyMoS-lähtö
Lähtötyypissä yhdistyvät yksisuuntaisen tahdistetun tiedonsiirron yksinkertaisuus ja väyläteknologian luotettavuusedut. 16 kHz päivitystaajuus antaa huomattavan ylivoiman kenttäväyläjärjestelmiin nähden. Lähtötyyppi on edullinen, helposti sovellettava ja tarjoaa tärkeitä ominaisuuksia, kuten virhetietoja, CRC-tarkistuksen tiedonsiirron valvontaan ja automaattisen laitetunnistuksen. Asema-arvon lisäksi lähtötietona saadaan myös nopeusarvo.

TIM-lineaarianturit

TIM-anturit on myös tarkoitettu sylinterimittauksiin, mutta ne on toteutettu erityyppisellä magnetostriktiivisella tekniikalla. Niiden tiedonsiirrossa päivitystaajuus on luokkaa 1,25 kHz ja toistettavuus on ± < 0,005% FS.


RFC- ja RSC-kulma-anturit
NOVOHALL®

magneettiseen Hall-ilmiöön perustuvia absoluuttikulma-antureita

katsovälilehti Kulma-anturitLineaarianturit

novotechnik valmistaa lineaarimittauksen antureita usealla tekniikalla toteutettuina.

 • potentiometrien vastusarvo mitataan jännitejakajamittauksena, sillä liukukoskettimen suurin sallittu virta-arvo on tyypillisesti vain 1 µA.
 • absoluuttiset versiot tarjoavat useita eri lähtötyyppejä.

Valikoima lyhyesti alla:

Tyyppi (aakkosjärjestys)

Mittausalue
min, maks
[mm]

Liikenopeus
maks.
[m/s]

Tekniikka,
toistettavuus,
lineaarisuus*

Lähtötyypit

FTI (IP 50/67)

0...10

-

induktiivinen LVDT,
< 1 μm,
±0,4...±0,1 % (abs.)

0(4)...20 mA

F200 (IP 65)

0...5,
0...20

-

LVDT,
< 1 μm,
±0,3...±0,1 %

±10 VDC

LS1 (IP 40)

0...25,
0...100 (palautusjousella),
0...200 (ilman pautusjousta)

5

NOVOPAD, induktiivinen sin-cos, palautusjousella tai ilman,
< 5/10 mV,
< 8/16 µA,
±0,15%

0,1...10 VDC,
10...0,1 VDC,
4...20 mA,
20...4 mA

LWG (IP 65)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

LWH (IP 55)

0...75,
0...900

10

potentiometri,
0,01 mm,
±0,1...±0,04 %

jännitejakaja

LWX-001 (IP 67)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

LWX-002 (IP 67)

0...50,
0...750

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,04 %

jännitejakaja

PTP (IP 00)

0...10,
0...300

10

potentiometri,
0,01 mm,
±0,25...±0,05 %

jännitejakaja

T / TS (IP 40)

0...25,
0...150

10

potentiometri,
0,002 mm,
±0,2...±0,075 %

jännitejakaja

TEX nivellaakerilla (...IP 67)

0...10,
0...300

10 (IP40, IP54),
5 (IP67)

potentiometri,
0,01 mm,
±0,25...±0,05 %

jännitejakaja

TEX palautusjousella (...IP 67)

0...10,
0...200

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,25...±0,05 %

jännitejakaja

TEX työntötangolla (...IP 67)

0...10,
0...300

10 (IP40, IP54),
5 (IP67)

potentiometri,
0,01 mm,
±0,25...±0,05 %

jännitejakaja

TIM (IP 67)

0...50,
0...2500

ei
rajaa

magnetostriktiivinen,
± < 0,005 % FS,
± < 0,04 %

0,5...4,5V,
0,25...4,75V,
0...5V, 0...10V,
4...20 mA.

TLH (IP 40/54)

0...100,
0...3000

10

potentiometri,
0,01 mm,
±0,1...±0,02 %

jännitejakaja

TMI (IP 67/68)

0...50,
0...4500

ei
rajaa

NOVOSTRICTIVE®
magnetostriktiivinen,
< 2 μm,
±50 μm...±30 μm (abs.)

CANopen, DyMoS,
SSI, Start/Stop,
0...10V, 0...20mA,
Quadrature.

TP1 (IP 67/68)

korvaa poistuneet TLM-anturit

0...50,
0...4500

10
(Quadrature: 1,1/2,2)

NOVOSTRICTIVE®
magnetostriktiivinen,
< 6 μm,
±50 μm...±10 μm (abs.)

DyMoS,
SSI, Start/Stop,
0(4)...20mA,
0(-10)...10V,
Quadrature.

TR / TRS (IP 40)

0...10,
0...100

2

potentiometri,
0,002 mm,
±0,25...±0,075 %

jännitejakaja

TX2 nivellaakerilla (IP 67)

0...25,
0...300

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,05 %

jännitejakaja

TX2 clamp (IP 67)

0...25,
0...300

5

potentiometri,
0,01 mm,
±0,2...±0,05 %

jännitejakaja

Vastuselementit

tilauksen
mukaan

-

potentiometri,
-

jännitejakaja

* Lineaarisuus: riippumaton lineaarisuus tai absoluuttinen lineaarisuus (abs.).

Termien määritelmät valmistajan verkkosivulla www.novotechnik.de ».

Yhteensopivat tuotteet: SKS Automaation tuotteet lineaariliikkeeseen »

Kulma-anturit

novotechnik-antureita kulman ja kierroslukumäärän mittaamiseen:

Kuva

Tyyppi (aakkosjärjestys),
mittauskulma*

Tekniikka

Lähtötyypit


AW360

360°

potentiometri,
0... 70° C,
IP 65

jännitejakaja


AWS360

360°

potentiometri,
0... 70° C,
IP 65

jännitejakaja


GP

3845°

potentiometri alennusvaihteistolla,
-40... 100° C,
IP 40

jännitejakaja


IGP

3845°

potentiometri alennusvaihteistolla,
-40... 100° C,
IP 67

jännitejakaja


IP6000

355°

potentiometri,
-40... 100° C,
IP 65

jännitejakaja


IPE6000

345°

potentiometri mittamuuntajalla,
-25... 70° C,
IP 65

virtalähtö


IPS6000

355°

potentiometri,
-40... 100° C,
IP 67

jännitejakaja


IPX7900

350°

koroosionkestävä potentiometri,
-40... 120° C,
IP 67, IP 69K

jännitejakaja


P2200

345°

pienen vääntömomentin potentiometri synchro 11 -kotelossa,
-40... 100° C,
IP 50

jännitejakaja


P2500

345°

potentiometri synchro 11 -kotelossa,
-40... 100° C,
IP 40

jännitejakaja


P4500

350°

potentiometri synchro 15 -kotelossa,
-40... 100° C,
IP 40

jännitejakaja


P6500

355°

potentiometri synchro 20 -kotelossa,
-40... 100° C,
IP 40

jännitejakaja


PRS

355°

vastuselementin ja laahauskoskettimen yhdistelmä,
laitevalmistajan tuotteeseen integroitava komponentti,
-40... 100° C,
IP 00

jännitejakaja


RFA4000

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 125° C,
IP 67

useita analogisia ja digitaalisia lähtötyyppejä


RFC4800

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 85 (125)° C,
IP 67

analog., SSI, pulssilähtö, analog.+rajat


RSC2800

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi,
-40... 85° C,
IP 54, IP 65, IP 67

analog.,
SSI,
pulssilähtö


RSC3200

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi, redundantti-versio, autoliitin (AMP),
-40... 125° C,
IP 6K7, IP 6K9K 

analog.


RSC6600

360°

kosketukseton NOVOHALL-anturi, single-versio, autoliitin (Bosch),
-40... 140° C,
IP 67

analog.


RSM2800

5760°

kosketukseton NOVOTURN-monikierrosanturi,
-40... 85° C,
IP 54, IP 65, IP 67

0...10 kohm,
0,1...10 V,
4...20 mA


SP1600

125°

potentiometri,
integroitu liitin ja palautusjousi,
-30... 120° C,
IP 67 

jännitejakaja


SP2500

335°

potentiometri,
-40... 85° C,
IP 40

jännitejakaja


SP2800

345°

potentiometri,
-40... 120° C,
IP 54 

jännitejakaja


SP4000

108°

potentiometri,
integroitu liitin ja palautusjousi,
-40... 125° C,
IP 69K

jännitejakaja


SP5000

120°

potentiometri,
integroitu liitin,
-40... 125° C,
IP 67 

jännitejakaja

*Mittauskulma on sähköinen kulma, eli tältä alueelta saadaan mittaus. Anturi saattaa mekaanisesti liikkua suuremman kulman.

Kytkentä

Potentiometrien kytkennästä

Useimmat novotechnik-potentiometrit ovat tarkkuuspotentiometrejä, joiden pitkä elinikä saavutetaan vastusrataa pitkin liukuvan harjasosan muotoilulla ja liukukoskettimen erittäin pienellä virralla. Suositeltava suurin jatkuva liukukosketinvirta (kuvassa alla Iliuku) on tyypillisesti vain 1 mikroampeeri. Potentiometrin perään kytkettävän muuntimen/mittauspiirin on siis toimittava jännitejakoperiaatteella, jotta virta jää riittävän pieneksi.

Toinen huomioitava tekijä on mittauksen nopeus. Jos liike on nopea, on muuntimen vasteaika oltava vastaavasti nopea mittauksen onnistumiseksi.

Valmistajan omissa muuntimissa nämä on huomioitu, mutta liitettäessä novotechnik-potentiometrejä muihin järjestelmiin tai laitteisiin, on syytä varmistaa yllä mainittujen vaatimusten täyttyminen kertaamalla mittausperiaatteet esimerkiksi sovellusohjeen A410-0039 Viestimuuntimet potentiometreille avulla (katso kohta Tiedostot).


Tiedostot

Esite: novotechnik Asema-anturit (pdf)

Valintaopas: novotechnik Tuotevalintaopas (pdf)

HUOM! tiedostoissa yllä esiintyvän TLM-anturin valmistus on loppunut. Korvaava tuote on TP1, jonka datalehdet voi ladata valmistajan verkkosivulta (lineaarianturit-linkki alla).

Tarkat tuotetiedot voi hakea valmistajan verkkosivuilta:

- kulma-anturit: www.novotechnik.de/en/products/rotary-sensors/

- lineaarianturit: www.novotechnik.de/en/products/position-transducers/

- käyttöohjeet: www.novotechnik.de/en/downloads/operating-manuals/

- mittapiirrokset ja 3D/CAD-kuvat: www.novotechnik.de/en/downloads/cad-data/

Sovellusohje: Viestimuuntimet potentiometreille A410-0039 (pdf)

Tarvikkeet

Saatavana on myös koteloimattomia vastuselementtejä, joihin liittyvä liikkuva harjasosa valitaan kohteen mukaan mitoitettuna, laitevalmistajan tuotteeseen sovitettuna.

Mittauspiirien rakentamiseksi tarvittavia tarvikkeita, kuten erilaisia viestimuuntimia ja liittimiä sekä asemointivarren kiinnitysosia, näyttöjä, kiinnikkeitä ym. on saatavana laaja valikoima anturityyppien mukaan.

Sovelluskohteet

Sovelluskohteita on rajattomasti: työstökoneet, sairaalatekniikka, autot, traktorit, laivat, lentokoneet, metsätyökoneet, maatalouskoneet, trukit… sovellukset, joissa halutaan takaisinkytkentätieto järjestelmään.

novotechnik-anturit sopivat myös erinomaisesti sovelluksiin, joissa toistojen määrä on huomattava, koska yleensä anturien tyypillinen elinikä on 50 tai 100 miljoonaa liikettä.

Tuotetta myy

 • SKS Automaatio Oy
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Puhelin: 020 764 61
  Faksi: 020 764 6820
  automaatio(at)sks.fi
  Yhteystiedot »


 • SKS Automaatio Oy (Finland)
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Tel: +358 20 764 61
  Fax: +358 20 764 6820
  automaatio(at)sks.fi
  Contacts »


 • SKS Automaatio Oy (Polska)
  Maciej Jastrzębski
  tel +48 514 791 897
  e-mail: maciej.jastrzebski@sks.eu