Tulosta

Siko aktuaattorit

SIKOn DriveLine-tuoteperheeseen kuuluvat suoraan koneen akselille asennettavat tasavirtatoimilaitteet - aktuaattorit, joissa moottoriin on integroitu akselin asemaa mittaava kulma-anturi ja/tai säätöelektroniikkaa seuraavasti:

 • AG fieldbus - suora liitäntä kenttäväylään/verkkoon
 • AG analog - analogilähtöinen kulma-anturi
 • AG incremental - digitaalinen kulma-anturi.

Moottorit ovat harjattomia DC-moottoreita, joiden tehot ovat alueelta 48...160 W. Katso valikoimat ja tuotevideot alla.

AG fieldbus

Valikoima

Suoraan kenttäväyliin ja teollisuuden tietoverkkoihin liitettävien aktuaattorien valikoima alla taulukossa. Tyyppiä klikkaamalla pääset valmistajan tuotesivulle.


Tyyppi

Moottori

Suurin vääntö,
suurin kierrosnopeus

Suurin
akseli Ø

Vaihtoehtoiset* väylä/verkko-
liitännät


AG02 Fieldbus

24 VDC,
70 W

9 Nm / 30 rpm,
5 Nm / 80 rpm

14 mm

Profibus-DP,
CANopen


AG03/1 Fieldbus

24 VDC,
58 W

3,2 Nm / 100 rpm,
1,6 Nm / 200 rpm

14 mm

Profibus-DP,
Profibus Enable-tulo,
CANopen,
CANopen Enable-tulo,
RS485/SIKONETZ5


AG04B Fieldbus

24 VDC,
160 W

14 Nm / 64 rpm,
6 Nm / 150 rpm

20 mm

Profibus-DP


AG05 Fieldbus

24 VDC,
58 W

5 Nm / 50 rpm,
3 Nm / 75 rpm

14 mm

RS485/SIKONETZ5,
CANopen


AG06 Fieldbus

24 VDC,
48 W

13 Nm / 15 rpm,
7 Nm / 30 rpm

20 mm

RS485/SIKONETZ5,
CANopen


AG25 Fieldbus
24 VDC,
58 W

5 Nm / 50 rpm,
3 Nm / 75 rpm

14 mm

EtherCAT,
EtherNet/IP,
POWERLINK,
PROFINET

AG26 Fieldbus

24 VDC,
58 W

13 Nm / 15 rpm,
7 Nm / 30 rpm

20 mm

EtherCAT,
EtherNet/IP,
POWERLINK,
PROFINET

*Väylä- tai verkkotyyppi valitaan tilattaessa.


DriveLine Fieldbus - Väyläliitäntäiset asemointikäytöt/karakäytöt absoluuttiantureilla

Väyläjärjestelmät, jotka perustuvat tiedonsiirtoliityntöihin kuten RS232, RS485, kenttäväyläliitynnät ja Ethernet-pohjaiset verkkoliitännät, ovat yhä tärkeämpi vakio-osa koneenrakennuksessa ja teollisuudessa.

Ensinnäkin niillä voi säästää huomattavasti asennus- ja huoltokustannuksissa. Toiseksi kenttäväyläjärjestelmät tarjoavat ideaalisen, digitaalisen verkon älykkäille aktuaattoreille ja niitä ohjaaville/valvoville ylemmän tason automaatiojärjestelmille kuten logiikkaohjaimille, teollisuus-PC:ille jne. Nykyään tehdassuunnittelijoiden ja kehityshenkilöstön on määriteltävä oikea aktuaattori, oikeat mekaaniset mitat ja suorituskyky, mutta myös tunnettava suuri määrä erilaisia kenttäväyläjärjestelmiä ja niiden vaatimuksia, sekä sovellettava niitä asiakkaan päätöksen mukaan.

Tästä johtuen yleiskäyttöinen väyläliitäntä, kuten SIKONETZ-5, jonka pääominaisuus on väyläriippumaton laitekäytös (laiteprofiili) ja joka tukee useita säätö- ja väyläjärjestelmiä, tarjoaa todellista helpotusta integraatioon. Toinen tärkeä tekijä liittyy käyttöönotto- ja diagnostiikkamahdollisuuksiin, joita älykäs DriveLine-väyläkäyttö/servo-käyttö/karakäyttö tarjoaa.
DriveLine-väyläkäytöt vastaavat näihin vaatimuksiin ja ne voidaan integroida standardoitujen väyläliityntöjen, kuten CANopen, Profibus-DP tai Ethernet/IP, Profinet, EtherCat, Sercos III ja POWERLINK, avulla akselikäyttöihin/pyörityskäyttöihin tai liittää helposti ulkoisiin muuntimiin suorituskykyisen ja yleiskäyttöisen rakenteensa ansiosta.

Pienikokoiseen koteloon sisältyvät myös moottori, vaihteisto, säätö- ja tehoelektroniikka. Integroitu ohjauselektroniikka tukee vahvasti ylemmän tason säätöjärjestelmiä. Sopivat suoja- ja valvontatoiminnot ovat jo mukana käytössä.

Magneettiseen luentaan perustuvien absoluuttikulma-anturien ansiosta DriveLine-väyläkäyttöjä ei tarvitse kalibroida referenssipisteisiin käynnistyksen jälkeen (toisin kuin pulssianturijärjestelmissä), koska aseman muutokset tallentuvat myös laitteen ollessa suljettuna ja ovat välittömästi käytettävissä käynnistyksen jälkeen.

Magneettinen luenta, jota yksin DriveLine-tuotteet käyttävät, on erityisen robusti järjestelmä. Iskun- ja tärinänkesto nostavat toiminnallisen turvallisuuden vaativimpiinkin ympäristöihin. Lisäksi pienikokoiset laitteet soveltuvat vaihteleviin lämpötiloihin. Hyvä pölyn- ja kondensaationkesto tekevät magneettiset kulma-anturit ideaalisiksi myös ulkoiseen käyttöön.

Monikierroskulma-anturit, 1600 jako-osaa/kierros ja maks. 12500 kierrosta, ovat vakiona tuotetyypeissä AG02 ja AG03/1. Näistä saatavat suuret mittausalueet sallivat jakamisen pienemmiksi mittausalueiksi erittäin pitkillä etäisyyksillä.

Teollisuusympäristössä DriveLine-väyläkäyttöjä käytetään automaattiseen asetteluun, pysäytysten, työkalujen ja venttiilien asetteluun sekä moniin muihin vastaaviin asemointitehtäviin, pakkaus- ja paperikoneissa, paino- ja tekstiilikoneissa, valssaamoissa sekä robotti- kokoonpano- ja kappaleenkäsittelytekniikassa, näyttelylaitteistoissa ja koestuslaitteissa.

AG analog

Valikoima

Aktuaattorit DC-moottorilla ja integroidulla asema-anturoinnilla, analogiset lähtöviestit. Tyyppiä klikkaamalla pääset valmistajan tuotesivulle.


Tyyppi

Moottori

Suurin vääntö,
suurin kierrosnopeus

Suurin
akseli Ø

Anturiliitännät,
*(optiot)


AG01 Analog

0...24 VDC,
70 W

4,2 Nm / 110 rpm,
1,1 Nm / 430 rpm

14 mm

potentiometri 10 kohm,
*(4...20 mA),
*(0...10 V)


AG02 Analog

0...24 VDC,
150 W

9 Nm / 110 rpm,
8 Nm / 120 rpm

14 mm

4...20 mA,
*(0...10 V),
*(pot. 10 kohm),
*(pot. 1 kohm)

.


DriveLine Analog - AG01 ja AG02 analogiset asemointikäytöt

DriveLine AG01 ja AG02 analog -aktuaattoreissa/karakäytöissä käytetään pyörivää potentiometriä kertomaan kulman muutoksista tai pyörintäsuunnasta, tai liitettyinä mekaanisiin yksiköihin, kuten karat, synkronikuljettimet tai hammastangot, kertomaan lineaariliikkeestä.

Potentiometrianturi on asema-anturi, joka on rakenteeltaan kuin potentiometri. Liikkuvan osan (liukukosketin) sijaintiin perustuen sähkövastus liukukoskettimen ja päiden välillä muuttuu. Kytkemällä anturi jännitejakajaksi saadaan lähtötietona asemaan suhteutettu sähköinen jännite. Käyttämällä viestimuuntimia (analogisia), joita kutsutaan myös mittalähettimiksi, voidaan vastusarvot muuttaa vakioiduiksi, analogisiksi, sähköisiksi vakioviesteiksi, esimerkiksi standardin DIN IEC 60381-1 mukaisesti: 0-20 mA tai 4-20 mA (elävä nollataso) tai jänniteviesteiksi standardin DIN IEC 60381-2 mukaisesti: 0-10 V tai 2-10 V (elävä nollataso). Elävän nollatason viestejä käytetään lähes kaikissa teollisuussovelluksissa. Jos mittausalueen alku määritellään sähköiseksi viestiksi, joka poikkeaa nollasta, voidaan johdinkatkos havaita koko mittausalueella. Mitta-arvot sovitetaan koko mittausalueelle sisäisen mittavaihteiston ja mittamuuntajien tapauksessa säätöpotentiometrin avulla.

Digitaalisesta viestistä poiketen analoginen viesti on portaaton ja voi olla niin tarkka kuin tarvitaan. Todellisten fyysisten parametrien kohdalla erottelukykyä kuitenkin rajoittavat häiriöt, kuten kohina ja vääristyminen. Jos häiriöt ovat jo vaikuttaneet analogisignaaliin, ei niitä voi enää poistaa.
Modernit pyörivät potentiometrit valmistetaan johtavasta muovista. Tämä ratkaisu ei ole ainoastaan eliniältään huomattavasti pidempi kuin lankapotentiometri, vaan korkealaatuisilla seosmateriaaleilla saadaan tuote myös kosteisiin tai kuumiin olosuhteisiin soveltuvaksi.

Käyttämällä antureissa analogista lähtöviestiä, ei niitä tarvitse kalibroida referenssipisteisiin käynnistyksen jälkeen (toisin kuin pulssianturijärjestelmissä), koska aseman muutokset tallentuvat myös laitteen ollessa suljettuna ja ovat välittömästi käytettävissä käynnistyksen jälkeen.
Maks. 1280 kierrosta, analogiviestit 0-10 kohm tai 0-10 V tai 4-20 mA ovat vakioarvoja tuotteissa AG01 ja AG02 analog. Laajan mittausalueen ansiosta myös pitkät lineaarietäisyydet voidaan asemoida absoluuttisesti ja erittäin tarkasti.

Teollisuusympäristössä analogilähtöisiä DriveLine-käyttöjä käytetään automaattiseen asetteluun, pysäytysten, työkalujen, venttiilien ja sovittimien asetteluun sekä moniin muihin vastaaviin asemointitehtäviin, pakkaus- ja paperikoneissa, paino- ja tekstiilikoneissa, valssaamoissa sekä robotti- kokoonpano- ja kappaleenkäsittelytekniikassa, näyttelylaitteistoissa, koestuslaitteissa ja prosessiteollisuudessa.


AG incremental

Valikoima

Aktuaattorit DC-moottorilla ja integroidulla asema-anturoinnilla, inkrementtiviestit (pulssianturilähdöt). Tyyppiä klikkaamalla pääset valmistajan tuotesivulle.


Tyyppi

Moottori

Suurin vääntö,
suurin kierrosnopeus

Suurin
akseli Ø

Anturiliitännät,
*(optiot)


AG01 Incremental

0...24 VDC,
70 W

 4,2 Nm / 110 rpm,
1,1 Nm / 430 rpm

14 mm

LD24 - 1024 pulssia,
*(LD5 - 1024 pulssia),
*(OP - invertoitu Push-Pull),
*(O - ei anturia)

AG02 Incremental

0...24 VDC,
150 W,
*(tai 70 W)

 9 Nm / 110 rpm,
8 Nm / 120 rpm

14 mm

*(moottoriohjaus PWM),
LD24 - 1024 pulssia,
*(LD5 - 1024 pulssia),
*(OP - invertoitu Push-Pull),
*(O - ei anturia)


.


DriveLine Incremental - Pulssilähtöiset karakäytöt/servokäytöt

Karakäytöissä/aktuaattoreissa DriveLine AG01 ja AG02 incremental käytetään inkrementtikulma-antureita (pulssiantureita) kertomaan kulman muutoksista tai pyörintäsuunnasta, tai liitettyinä mekaanisiin yksiköihin, kuten karat, synkronikuljettimet tai hammastangot kertomaan lineaariliikkeestä.

Suhteellisten kulmien anturointitekniikkaa kutsutaan inkrementtikoodaukseksi, erotukseksi menetelmästä, jota käytetään yksi- ja monikierros-absoluuttikulma-antureissa. Muita nimiä tämän tekniikan laitteille ovat pyörivät inkrementtianturit tai pulssianturit.

Verrattuna jatkuvasti toimiviin mittausjärjestelmiin, kuten servopotentiometreihin, pulssiantureissa on tasavälein jaetut raidat ja kiinteä pulssimäärä. Aikajaksoa kohden mitattu pulssimäärä (digitaalinen mittaus) vastaa liikkeen nopeutta. Lisäämällä referenssipisteen pulssit saadaan laskettu pulssimäärä vastaamaan kuljetun matkan aikana muuttunutta kulmaa. Kaksikanavaiset pulssianturit – lähtöviestit 90° vaihekulmassa keskenään – mahdollistavat akselin pyörintäsuunnan tunnistamisen, kaksisuuntaiset asemointitehtävät ovat näin mahdollisia. Kolmikanavaiset pulssianturit lähettävät lisäksi nolla- tai referenssikanavaltaan nollapulssin kerran kierroksessa. Nollamerkki on yksi tarkka merkki pulssiraidalla, joten siitä saadaan yksiselitteinen sijaintitieto konemekaniikasta. Magneettinen toimintaperiaate, jota käyttävät yksin DriveLine incremental -tuotteet, on erityisen luja. Iskun- ja tärinänkesto nostavat toiminnallisen turvallisuuden vaativimpiinkin ympäristöihin ja säästävät kalliilta koneen pysäytyksiltä ja korjauksilta. Lisäksi laitteet ovat pienikokoisia ja erityisen sopivia vaihteleviin lämpötiloihin, koska lasikiekon liikkeen ja siitä vääristyneen asematiedon voi unohtaa. Hyvä pölyn, kosteuden ja kondensaationkesto tekevät antureista ideaalisia myös ulkoiseen käyttöön.

Pulssianturi saattaa tarvita referenssikalibroinnin käynnistyksen jälkeen (toisin kuin absoluuttianturit), koska asemanmuutokset eivät tallennu laitteen ollessa suljettuna.

Viestin siirtämiseen käytetään suorakaidepulsseja, joita voi olla maks. 1024 / 360°, joka on vakio-arvo AG01-aktuaattoreissa/käytöissä. Pulssimäärän voi nelinkertaistaa laskemalla pulssin reunoja ulkoisella laskennalla. Syntyvä suuri mittausalue voidaan sitten jakaa lyhyemmiksi mittausalueiksi esimerkiksi erittäin pitkillä lineaaripituuksilla. Erilaisiin ylemmän tason säätöjärjestelmiin DriveLine-pyörityskäyttö/servokäyttö voidaan liittää erilaisilla liitynnöillä, esimerkiksi 5 V differentiaaliviestit RS 422 (TTL) tai korkeatasoiset yksikantaviestit. Saatavana on versioita erilaisilla käyttöjännitteillä.

AG25 ja AG26 Ethernet-verkkoihin

AG25 ja AG26 Fieldbus - ÄLYKKÄÄT AKTUAATTORIT - UUTUUS!

SIKO DriveLine -pienoisaktuaattorit sopivat optimoimaan asetusmuutoksiin kuluvaa aikaa erityisen teho- ja säätöelektroniikkansa, absoluuttisen anturointinsa ja integroidun asemasäätönsä ansiosta.

Uusien AG25/AG26 -aktuaattorin sähkömoottori ja vaihteisto vastaavat koetun AG05-asemointikäytön tekniikkaa. Aiemmin tarjottujen tiedonsiirtoliitäntöjen lisäksi SIKO on nyt integroinut mukaan teollisuuden Ethernet-pohjaisia väyläliitäntöjä; Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT ja POWERLINK. Näillä onnistuvat joustavasti monet linja- ja rengas-topologian verkot.

Lisäviestejä ulkoisilta lähestymis- tai rajakytkimiltä, pulssigeneraattoreilta tai käyttöohjaimilta voidaan tallentaa, tehdä säätöajoa niiden perusteella ja antaa lähtöviestejä digitaalisten tulojen ja lähtöjen kautta.

Automaattiset asetusten äärirajojen ja työkalujen säädöt ja muut vastaavat asemointitehtävät älykäs AG25/AG26-aktuaattori hoitaa helposti. Laite on ideaalinen hajautetun asemoinnin tehtäviin koneissa tai järjestelmissä, joissa on vähän tilaa ja vaaditaan kevyttä rakennetta.
AG25/AG26 voidaan joustavasti integroida erilaisiin konerakenteisiin, mikä kiinnostaa sekä laite- että järjestelmävalmistajia. Asennukseen ei tarvita lisämateriaaleja. Ohjelmointi-, käyttöönotto- ja asetusajat ovat minimaaliset, nopea aktivointi on mahdollinen. AG25:ssa on ruostumaton holkkiakseli maks. Ø 14 mm akseleille. AG26:ssa akselin koko on suurempi, maks. Ø 20 mm, ja moottorin momentti suurempi, kierrosnopeus pienempi (katso tarkemmin välilehti AG fieldbus). Aktuaattori asennetaan suoraan veto- tai apuakselille.

AG25/AG26:n integrointi erilaisiin turvajärjestelmiin on helppoa, koska säätö- ja tehoelektroniikan syötöt ovat erilliset. Ylemmän tason säädön tehtäväkuormaa keventää huomattavasti integroitu säätöelektroniikka. Lisäksi lämpötilan ja virran valvontatoiminnot sekä vikakartoitus on integroitu käyttöön. Pariston lataustasoa valvotaan jatkuvasti niin, että käyttäjä saa merkin tai näyttöviestin vaihtotarpeesta hyvissä ajoin. Paristovarmennetun, magneettisen mittausjärjestelmän ansiosta aseman muutokset havaitaan myös sähköttömässä tilassa eikä uutta referenssiä/nollausta käynnistettäessä tarvita.  

AG25/AG26 sopii pieneen tilaan. Hyödy hajautetusta ja modulaarisesta automaatiosta DriveLine-tuotteilla - laaja valikoima eri versioita ja suorituskykytasoja sallii joustavan skaalautumisen. Ota käyttöön räätälöityihin kohteisiisi – perusmalleista huippusovelluksiin.  

AG25/AG26 Fieldbus lyhyesti:

- pienet mitat, suuri tehokkuus
- helppo asennus ja käyttöönotto
- suuri joustavuus, hyvä kotelointiluokka
- ruostumaton, Ø 14 mm (AG25) / Ø 20 mm (AG26) holkkiakseli, luja kotelo
- harjaton, pitkäikäinen EC-moottori
- kiinteä absoluuttianturi, magneettinen anturitekniikka
- integroitu teho- ja säätöelektroniikka
- integroidut teollisuuden Ethernet-liitynnät
- integroitu asemointisäädin
- liitäntätekniikka M12-liittimillä.

Videot

SIKO AG05 ja AG06 Fieldbus:


...ja AG05 tarkemmin:

Tiedostot

Tuotteet valmistajan verkkosivulla www.siko-global.com...

Fieldbus actuators »

Analog actuators »

Incremental actuators »

Luettelot valmistajan verkkosivulla www.siko-global.com...

DriveLine Catalog (pdf) - englanninkielinen DriveLine-luettelo (3,4 MB pdf, ei sisällä uutuuksia)

Format adjustment (pdf) - englanninkielinen esite SIKOn nopean asettelun ratkaisuista.

3D/CAD-mallit partcommunity.com-sivuilla:

Siko 3D/CAD Catalogue »

Tuotetta myy

 • SKS Automaatio Oy
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Puhelin: 020 764 61
  Faksi: 020 764 6820
  automaatio(at)sks.fi
  Yhteystiedot »


 • SKS Automaatio Oy (Finland)
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Tel: +358 20 764 61
  Fax: +358 20 764 6820
  automaatio(at)sks.fi
  Contacts »


 • SKS Automaatio Oy (Polska)
  Maciej Jastrzębski
  tel +48 514 791 897
  e-mail: maciej.jastrzebski@sks.eu