SKS Group

SKS Groupin asiakasrekisteriseloste

SKS Groupin asiakasrekisteriseloste
(Henkilötietolain 523/99 10 §:n mukainen rekisteriseloste)


1.    Rekisterinpitäjä
       SKS Group Oy
       Y-tunnus
       Martinkyläntie 50
       01720, Vantaa
      p.  020 764 61

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
       SKS Group Oy
       Markkinointi-ja viestintäosasto
       p. 020764 61
       sksgroup@sks.fi
      Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa
      rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3.    Rekisterin nimi
       SKS Group Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
        Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien
        ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely
       verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai
       suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja 
       palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5.    Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
       - Etu-ja Sukunimi
       - Henkilön tehtävänimike (ei kaikista henkilöistä)
       - Sähköpostiosoite
       - Matka- ja/tai muu puhelinnumero
       - Organisaatio ja asema
       - Organisaation osoitetiedot
       - Yhteysloki

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
       Rekisteri koostetaan SKS Group Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista
       internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä
       mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset
        Rekisterinpitäjä  ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen
        viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
        talousalueen ulkopuolelle.

8.    Tietojen poistaminen
       Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet
       Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten  
       tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla
       ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.