SKS Group

SKS Groupin ja sen tytäryhtiöiden verkkosivustojen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinun oikeuttasi käyttää SKS Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”SKS Group”) verkkosivustoja Suomessa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja SKS Groupin välillä SKS Groupin verkkosivuston käytöstä.

Selaamalla SKS Groupin verkkosivustoa ymmärrät, että nämä Käyttöehdot sitovat verkkosivuston käyttäjiä ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa SKS Groupin verkkosivuston käyttö.


SKS Groupilla on oikeus muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista voimassa olevat Käyttöehdot säännöllisesti. SKS Group katsoo sinun hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja niihin tehdyt päivitykset tai muutokset jatkaessasi tämän verkkosivuston käyttöä. Jos et hyväksy näitä muutoksia tai päivityksiä, sinun tulee lopettaa SKS Groupin verkkosivuston käyttö.

SKS Groupin verkkosivuston kautta pääset myös muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Oikeuteen käyttää näitä muiden yhtiöiden verkkosivustoja sovelletaan muita, kyseisillä verkkosivustoilla olevia käyttöehtoja ja sovelletaan kyseisissä käyttöehtoissa viitattujen maiden lakeja ja muita säädöksiä.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut oikeudet

SKS Group omistaa verkkosivuston ja SKS Group ja sen lisenssinantajat omistavat verkkosivustolla olevat tiedot, materiaalin ja tunnukset. Nämä tiedot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla.

Hyväksyt vastuusi verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin ja tunnusten luvattoman käytön estämiseksi sekä sitoudut olemaan käyttämättä, kopioimatta, lataamatta, muokkaamatta, esittämättä, siirtämättä, jakamatta tai muilla tavoin hyödyntää SKS Groupin verkkosivustolla olevaa tietoa, materiaalia tai tunnuksia kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin ilman SKS Groupin etukäteistä kirjallista lupaa tai SKS Groupin tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin.

Ymmärrät, että SKS Groupin verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin tai tunnusten luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta sinulle voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

SKS Groupin sivustolla olevaa tietoa on sallittua esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, joka ei muulla tavalla riko soveltuvia tekijänoikeus- tai muita lakeja. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita SKS Group ja sen verkkosivusto.

Saat myös tulostaa sivustoita aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

SKS Groupin verkkosivustolla olevia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita SKS Group Oy.

Ymmärrät ja sitoudut siihen, että et poista verkkosivuston tiedoista tai materiaalista kokonaan tai osittain niissä olevia tekijänoikeushuomautuksia tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia.

Evästeet

SKS Group käyttää verkkosivustollaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle eli sinun tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita muutkin verkkosivustot käyttävät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa SKS Groupin verkkosivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden ansiosta sinun on helpompi selata SKS Groupin sivustoa. Evästeiden avulla SKS Groupin verkkosivusto esimerkiksi muistaa salasanasi, kun kirjaudut verkkosivuston e-palveluun. Evästeiden avulla myös kohdennamme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa.

Jos olet verkkoselaimesi asetuksissa hyväksynyt evästeiden käytön ja käytät sivustoa, hyväksyt myös evästeiden käytön SKS Groupin verkkosivustolla. Voit halutessasi estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että SKS Groupin verkkosivusto saattaa häiriintyä eikä välttämättä toimi kunnolla, jos estät evästeiden käytön.

SKS Group ei myy ulkopuolisille verkkosivustolta evästeiden avulla sinusta kerättyä tietoa eikä anna tällaista tietoa kolmansien osapuolten, esimerkiksi mainostajien, omaan käyttöön.

Yksityisyydensuoja

SKS Group noudattaa henkilötietojasi kerätessä ja niiden käsittelyssä soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä. SKS Group tähtää siihen, että voit luottaa sinun yksityisyyden suojasi varjeluun ja siihen, että SKS Group käsittelee henkilötietojasi huolellisesti, luottamuksellisesti ja muutenkin laillisesti.

Lue lisää siitä, miten SKS Group käsittelee henkilötietojasi SKS Groupin rekisteriselosteesta. Se on saatavilla seuraavassa osoitteessa:  SKS Groupin asiakasrekisteriseloste

Sivuston väärinkäyttö

SKS Groupin verkkosivuston tahallinen väärinkäyttö kokonaan tai osittain, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta, haitta- tai tuholaisohjelmien kuten virusten, troijalaisten tai matojen kohdistaminen verkkosivustoon sekä muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen tai palvelunestohyökkäykset, on kiellettyä ja lainvastaista. SKS Group ilmoittaa viranomaisille kaikki havaintonsa tällaisesta toiminnasta.

SKS Group ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista haittaohjelmista tai muusta ilkivallasta, ja jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi SKS Groupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

Vastuurajoitus ja vahingonkorvaukset

SKS Group tarjoaa sen verkkosivuston ja sillä olevan materiaalin sellaisena kuin se on.

SKS Group pyrkii päivittämään ja ylläpitämään verkkosivustoja niin, että verkkosivustoilla oleva tieto on mahdollisimman virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta sivustoilla saattaa olla virheitä tai puutteita.

SKS Group ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen tai materiaalin virheettömyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. SKS ei myöskään takaa, että mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. SKS Groupilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivustoja, sen osia tai niillä olevia tietoja tai muuta materiaalia.

SKS Group ei vastaa siitä, ettei sivustolla oleva tieto tai materiaali on ajantasaista sillä hetkellä, kun vierailet verkkosivustolla. SKS Group suositteleekin, että tarkastat verkkosivustolla olevat tiedot säännöllisin väliajoin.

SKS Group, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit tai työntekijät eivät vastaa mistään vahingoista, joita SKS Groupin verkkosivuston, niillä olevien tietojen, materiaalin tai ohjelmien käyttäminen missään muodossa kokonaan tai osittain mahdollisesti aiheuttaa.

SKS Group pyrkii varmistamaan, että sen sivustot toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi. SKS Group ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivusto on aina keskeytyksettä kokonaan tai osittain saatavilla tai että verkkosivusto toimii ilman mitään teknisiä tai muita ongelmia.

SKS Group ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen verkkosivuston tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä, tällaisen käytön estymisestä kokonaan tai osittain tai niihin liittyvistä vahingoista.

Olet yksin vastuussa kaikista toimenpiteistäsi SKS Groupin sivustolla. Käytät verkkosivustoa omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi. Otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat SKS Groupin verkkosivustojen selaamisesta. SKS Group ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat SKS Groupin verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta sellaisen materiaalin lataamiseen, jonka toiminnollisuudet lisäävät lataus- ja muita kustannuksia. SKS ei myöskään vastaa sinun omista virheistä tai laiminlyönneistä sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

SKS Groupilla on käytössään asianmukaiset menetelmät, joilla pyritään estämään virusten tai muiden haittaohjelmien esiintyminen sivustoilla. SKS Group ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat. Edellä todetuin tavoin SKS Group ei ota vastuuta siitä, että virukset tai muut haittaohjelmat saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi SKS Groupin verkkosivustolta tai siellä olevasta materiaalista.

SKS Group varaa oikeuden estää pääsyn verkkosivustolle kokonaan tai osittain koska tahansa mistä tahansa syystä. SKS Groupilla on myös oikeus estää pääsysi SKS Groupin verkkosivuston salasanalla suojattuun osioon.

Linkitys ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

SKS Groupin verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivuston ulkopuolisille sivustoille tai niiden osille.

Vierailet linkitetyillä sivustoilla tai niiden osilla omalla vastuullasi.

SKS Group ei ole miltään osin vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, päivityksestä tai kyseisillä sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä linkkejä voida pitää ilmaisuna tällaisesta vastuusta tai sen ottamisesta. SKS Group ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tarjotuista tai mainituista tuotteista tai palveluista eikä linkkejä voida pitää tällaisten tuotteiden tai palvelujen suosituksena.

Linkitys SKS Groupin verkkosivustolle on sallittua hyviä tapoja noudattaen edellyttäen, että tällainen linkitys ei ole omiaan aiheuttamaan SKS Groupin maineelle vahinkoa millään tavalla. Linkitys ei myöskään saa olla omiaan luomaan mielikuvaa SKS Groupin yhteistyöstä kolmannen tahon kanssa, mikäli tällaisesta yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu.

Ymmärrät ja suostut siihen, että SKS Group voi koska tahansa peruuttaa tämän linkittämiseen liittyvän suostumuksen ilman erillistä syytä.

Sitoudut siihen, ettet linkitä tai muulla tavalla jaa SKS Groupin verkkosivustolle loukkaavaa, halventavaa tai muutoin laitonta materiaalia tai verkkosivustoja, tai tietoja, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Muuta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, tällaisen ehdon katsotaan olevan erotettavissa näistä Käyttöehdoista eikä sen laittomuus, pätemättömyys, mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus siten vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanoon.